Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2022/32

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 18.08.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.


20 Ağustos 2022     Okunma Sayısı : 821