Benzidamin Hidroklorür Etken Maddesini İçeren İlaçlar Hakkında Bilgilendirme

TEB'in 22.10.2013 tarih ve 6772 sayılı yazısı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 04.10.2013 tairh ve 106479 evrak nolu yazı ile,

21.11.2012 Tarihli 109731 (2012/123) sayılı Sağlık Bakanlığı Genelgesinde "Benzidamin Hidroklorür" etkin maddesini ihtiva eden "Tantum 50 mg 20 Draje" adlı ilacın suistimaline ilişkin Kurum'a şikayetlerin ulaşması nedeniyle, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda söz konusu etkin maddeyi ihtiva eden " Tantum 50 mg 20 Draje, Tanflex 50 mg  20 Draje ve Benzidan 50 mg 20 Film Tablet" adlı ilaçların "Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar" kapsamına alındığı fakat söz konusu ilaçla ilgili suistimallerin devam ettiğine dair Kuruma sürekli şikayetler intikal ettiği bildirilmekte olup,

2012/13 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere söz konusu ilacın reçetesiz satılmaması ve bildirilen hususlar doğrultusunda kayıtlarının tutulmasının gerektiği ve konunun tüm eczanelere duyurulması istenmektedir.

Kurum'dan gelen yazı ekte iletilmekte olup, Tantum 50 mg 20 Draje, Tanflex 50 mg  20 Draje ve Benzidan 50 mg 20 Film Tablet" adlı "Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar"ın elden yapılan satışların da reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği hususlarına riayet edilmesinin gerekliliğinin tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter Bakanlık yazısı için tıklayınız.


25 Ekim 2013     Okunma Sayısı : 21708