Cezaevi Sözleşmeleri Hakkında

Adalet Bakanlığı Cezaevi sözleşmeleri Oda'mızdan 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Kurum'a son teslim edilme tarihi: 27.06.2022 Pazartesi

Sözleşme yenilenmesi durumunda;

- Değişiklik olması durumunda ruhsat fotokopisi

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (Bir önceki yılın hasılatını gösteren belge)

- "Sözleşmeye engel yoktur" belgesi (Odamız tarafından toplu olarak Kurum'a iletilecektir.)

- Kurum'a verilecek dilekçe

İlk Kez Yapılması Durumunda

-Kimlik fotokopisi

- Ruhsat fotokopisi

- İmza sirküleri noter onaylı örneği

- Sözleşme metni

- Eczane Bilgi Formu Ek-5 (Bir önceki yılın hasılatını gösteren belge)

- Sözleşmeye engel yoktur" belgesi 

- Kurum'a verilecek dilekçe

Dilekçe örnekleri

E Tipi Cezaevi'ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız

H Tipi Cezaevi'ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız

Gemlik Cezaevi'ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız


16 Haziran 2022     Okunma Sayısı : 413