Cezaevi Sözleşmelerinin Geçerli Olduğu Süre Hakkında

TEB'in 01.07.2021 tarih ve 14984 sayılı duyurusu
Konu : Cezaevi Sözleşmelerinin Geçerli Olduğu Süre Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Bilindiği üzere, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün yenilenmesine yönelik Genel Müdürlük ile yürütülecek çalışmalar kapsamında, görüş ve önerilerinizin tarafımıza gönderilmesi istenilmişti.

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında, Bölge Eczacı Odalarımızdan Protokolün yenilenmesine yönelik gelen görüş ve öneriler doğrultusunda süregiden çalışmalar kapsamında, Genel Müdürlük tarafından Birliğimize gönderilen yazı ile, eczanelerimiz ile Cezaevi Müdürlükleri arasında imzalanan mevcut sözleşmelerin süresinin 01 Eylül 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
 


14 Temmuz 2021     Okunma Sayısı : 204