Covid-19 Teşhisi İle Yazılan Reçeteler Hakkında

Sağlık Bakanlığımızın 10 Nisan 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile yazılan reçetelerin hastane eczaneleri tarafından karşılanması gerektiğine dair yayınlamış olduğu yazı sonrasında yaşanan uygulama sıkıntıları ile ilgili gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde;

- Plaquenil ve Kaletra isimli ilaçların Covid-19 teşhisi ile yatan hasta reçeteleri de dahil olmak üzere sadece hastanelerden temin edilebileceği, 

- Actemra isimli ilacın sadece yatan hastalara olmak üzere Covid-19 teşhisi ile Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji, Hematoloji, Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım veya İç Hastalıkları uzmanı tarafından reçete edilmesi ve hastane eczanesinde bulunmaması durumunda (hastane eczanesinde bulunmadığının reçetede belirtilmesi şartıyla) serbest eczaneler tarafından karşılanabileceği

- Covid-19 teşhisi ile yazılan diğer ilaçların (Azitro, azeltin, enfluvir, oseflu, enox gibi) ise hastane tarafından karşılanamaması durumunda serbest eczanelerden ayaktan veya yatan hasta reçeteleri ile temin edilebileceği 

- Covid-19 teşhisi ile yazılan yatan hasta reçetelerinde hastane eczanesinde yoktur kaşesi (e-reçetelerde açıklama kısmında belirtilir) ve yatan hasta onayı aranması gerektiği

- Plaquenil, Kaletra ve Actemra isimli ilaçların Covid-19 dışı teşhislerle yazılan ayaktan reçetelerde SUT’taki reçeteleme koşullarına uygun olarak karşılanabileceği (Plaquenil'in raporsuz ödenmeme durumu devam etmektedir)
bilgisi alınmıştır.


14 Nisan 2020     Okunma Sayısı : 68463