Deposilin 1.2 ve 2.4 Enjektabl Toz İçeren Flakon Hakkında

TEB'in 1054 sayı ve 18.02.2014 tarihli duyurusu; Birligimize I.E. Ulagay Ilaç Sanayi Turk A.§ tarafmdan gonderiien 13.02.2014 tarihli yazi ile; Adı geçen Firmanm ruhsatına sahip oldugu "Deposilin 1.2 Enjektabl Toz içeren Flakon" ve "Deposilin 2.4 Enjektabl Toz Içeren Flakon" mustahzarlar için 2013 yili Aralık ayı sonunda şirket tarafından T.C Sağlık Bakanlığı'nın onayladigi normlarda bir miktar hammadde temin edilerek, üretim gerçekleştirildiği; Deposilin 1.2 Enjektabl Flakon olarak yaklaşık 210.000 adet ve Deposilin 2.4 Enjektabl Flakon olarak yaklaşık 20.000 adet üretilen bu ilaçların halen Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından belirlenen hastanelerde hastalara ulaştırıldığı; Bu çerçevede söz konusu ilacı kullanan hasta/hasta yakınlarının Kamu Hastaneleri acil servislerine reçeteleri ile başvurarak ilaçlarını temin edebileceği ve detaylı bilgi için hasta/hasta yakınlarının bulundukları ilin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterligi'ne yönlendirilebileceği; Halen "Deposilin 1.2 Enjektabl Flakon" ve "Deposilin 2.4 Enjektabl Flakon" adlı ürünlerin hammadde tedariğinde yaşanan sıkıntıları aşmak içim dünyanın başka bölgelerindeki üreticilerden T.C Sağlik Bakanlığı'nın onayladığı normlarda hammadde temini çalışmalarının sürdüğü belirtilmektedir. Söz konusu Firma yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.  

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter


25 Şubat 2014     Okunma Sayısı : 17206