Diyaliz Solüsyonu Reçeteleri Hakkında

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün (SGK Protokolü’nün) 3.7. maddesi gereği Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanmaktadır.

SGK Protokolü’nün 5.Sözleşmenin Feshi Ve Cezai Şartlar maddesinin 5.3. Cezai şart uygulanacak fiiller, fesih nedeni fiiller ve sözleşme yapılmayacak süreler alt maddesinin 5.3.1 bendinde “5.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hastanın kendi isteğiyle aldığı reçeteler için bu madde hükmü uygulanmaz.” denmektedir.

Yine SGK Protokolü’nün 3.7. numaralı maddesinin

2 nolu bendinde “2. Sıralamaya girmek istemeyen eczacılar, Bölge Eczacı Odasına yazılı başvuruda bulunur. Bunun dışındaki eczacılar, kota üst limiti esasına göre kapsamdaki reçeteleri karşılar.” denmektedir.

6 nolu bendinde “6. Sıralamaya dahil olup kotası dolmayan ve Kurumla sözleşmesi bulunan her eczacı bu kapsamdaki reçeteyi karşılar.” denmektedir.

9 nolu bendinde 9. Eczacı, o an için eczanesinde mevcut olmayan reçete muhteviyatı ilacı bulabilmek için azami gayreti gösterir. Ecza depolarından sorulan ve depolarda bulunmadığı faks veya yazılı olarak eczacıya bildirilen ilacın yer aldığı reçete eczacı tarafından eczacı odasına/bürosuna veya temsilcisine bildirilir. Reçete muhteviyatı ilacın depolarda da bulunmadığı ve bu nedenle temin edilemediği hastaya/hasta yakınına bildirilir.” denmektedir.

12 nolu bendinde “12. Kapsam dahilindeki reçetelerin karşılama usul ve esaslarına uymayan eczacılar ilk olarak yazılı olarak uyarılır. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından 5000 (Beşbin) TL para cezası verilir. Üçüncü ihlalde ise sisteme dahil tüm sıralardan 6 (altı) ay süreyle çıkarılır.” denmektedir.

SGK Protokolü’nün yukarıda sözü edilen maddelerine uyulmadığının tespiti halinde uygulanacak cezalarla karşılaşılmaması için 31.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar diyaliz solüsyonu ve beraberinde kullanılan malzemelere ilişkin ilgili firmalardan bayilik alarak diyaliz solüsyonu reçeteleri ile birlikte mini kapak ve transfer setlerine ilişkin reçeteleri de karşılamaları, karşılamak istemeyen ve sıradan çıkmak isteyen meslektaşlarımızın Ek'teki dilekçeyi doldurarak Oda'mızın 0224. 451 93 55 nolu faksına veya eczaciodasi@beo.org.tr  e-posta adresine iletmeleri konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.

Dilekçe için tıklayınız


16 Mayıs 2022     Okunma Sayısı : 1941