E-Arşiv/E-Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SGK Muhasebe Servisi ile yaptığımız görüşmelerde e-arşiv fatura kontrollerinde en fazla karşılaşılan hatalar tarafımıza iletilmiştir. Kontrollerin hızlı yapılması ve eczacılarımızın da mağdur olmamaları için aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi önemle rica olunur.

En Fazla Karşılaşılan ve Düzelttirilme Gereksinimi Duyulan Hatalar:

1) Halen Kurum'a manuel (kağıt) fatura kesilmesi

(Bilindiği üzere 1 Ocak 2020’den itibaren 5.000 -TL ve üzeri Faturalar elektronik (e-arşiv) olarak düzenlenmelidir.  Yani; SGK'ya bir gün içinde kesilen faturaların toplamı 5.000-TL yi aşması durumunda E-Arşiv olarak düzenlenmelidir.  

Bunlara Medikal malzeme faturaları dahil olmak üzere eczane ödemeleri aylık olarak yapıldığı için ve fatura kesim tarihleri aynı gün olduğundan SGK'ya e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura olarak kesilmesi gerekmektedir.)

2) Mükellef Adının Sadece Eczane Olarak Kullanılması:

(Eczacılarımız Gerçek Kişiler olduğundan; faturalarında Eczacı Adı Soyadı ve T.C. Kimlik numarasının mutlaka olması gerekir. Hem Eczacı Adı Soyadı hem de Eczane adının birlikte kullanılması herhangi bir problem oluşturmamaktadır.)

3) KDV Oran ve Matrahları Belirtilirken Yapılan Karışıklıklar

(Özellikle % 18 oranlı KDV’nin yanlışlıkla % 8 olarak girildiği  ya da hiç girilmediği durumlarda; hem KDV eksik beyan edilmiş olur hem de fatura tutarı tutmayacaktır. Bu durumda kesilen bir fatura yanlış ve eksik olduğu için yeniden düzenlenmesi gerekecektir.)

4) Fatura Tutarının Eksik Kesilmesi

(Fatura Tutarı  “Medula Eczane Döküm Listesi” yani Özet Bilgide bulunan tutar ile aynı olmalıdır. Fatura tutarı Eczane Medula tutarından eksik olduğu taktirde; faturanın iptal edilerek yeniden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu da eczane açısından mali kayıplara veya cezai işlemlere sebebiyet vermektedir.)

5) Fatura Tutarının Yazı İle Yazılmaması

(Gerek e-Fatura, gerekse e-Arşiv Faturalarda fatura düzenlenirken; Fatura Tutarının mutlaka yazıyla yazılması gerekmektedir. Elektronik ortamda düzenlenen fatura üzerinde gerek tutar gerekse başka bir ibarenin el ile yazılmaması gerekmektedir.)

6) Silik Çıkan - Okunmayan Faturalar:

(Çıktıları alınıp Kuruma gönderilen bazı faturaların bazıları çok silik, hatta hiç okunamayacak derecede olmaktadır. Kuruma teslim edilen bir faturanın 10 (on) yıl süreyle Kurum kayıtlarında saklanacağı düşünüldüğünde; Kuruma verilen hakediş faturalarının açık, okunur ve kaşeli -imzalı olması büyük önem arz etmektedir.)

7) A5 (Küçük) Boyutunda Basılan Faturalar

(Bazı eczacılarımız faturaları küçülterek A5 boyutunda bastırmakta, bu durumda fatura bilgileri çok küçüldüğünden okunamamaktadır. Bu nedenle; Faturanın A4 kağıdı boyutunda bastırılması gerekmektedir.)

 


19 Haziran 2020     Okunma Sayısı : 5904