E-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci Hakkında

Bilindiği üzere; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 9 Şubat 2021 Tarihli ve 31390 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) gereğince,

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin 01.07.2021 tarihinden itibaren E-Fatura uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Konu ile ilgili olarak geçiş sürecinde meslektaşlarımız tarafından sıkça sorulan soruların cevapları şu şekildedir;

- 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren mevcut tüm eczanelerin E-Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur. 

- 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacak olan eczanelerin fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

- Eczanelerimiz 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren E-faturaya geçecekleri için 1 Ocak 2022'den itibaren de E-defter'e geçmeleri zorunlu olacaktır.

- E-Fatura uygulaması ile düzenlenen faturaların E-İmza ile imzalanması gerektiği için meslektaşlarımızın 01/07/2021 tarihinden önce E-İmza temin etmeleri, E-İmzası bulunan meslektaşlarımızın ise mevcut E-İmza’larının güncel olup olmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.

- Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura aktivasyon tarihinizi milad olarak kabul etmektedir. Fatura tarihi, aktivasyonun yapıldığı tarih ve sonrasına ait ise E-Fatura düzenlenmesi gerekmektedir. (NOT: Bu konu ile ilgili açıklamalar aşağıdaki maddelerde ayrıntılı olarak yer almaktadır.)

- E-Fatura uygulamasına 01.07.2021 tarihi itibarıyla dahil olacak meslektaşlarımız için E-Arşiv portalı 7 Temmuz 2021 tarihine kadar aktif olacaktır. (7 Temmuz 2021 dahil)

- 01.07.2021 tarihinde aktivasyonu sağlanan kullanıcılar 7 Temmuz 2021 tarihine kadar aktif kalacak olan E-Arşiv Portalı üzerinden sadece 30.06.2021 tarihi ve öncesine ait faturaları düzenleyebileceklerdir. 01.07.2021 ve sonrası tarihli faturaların E-Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

- Bu bilgiler ışığında 30 Haziran 2021 tarihli olarak düzenlenecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu faturaları, 07.07.2021 tarihine kadar E-Arşiv Portalı üzerinden düzenlenebilecektir. 

- Ancak e-fatura aktivasyonu 30 Haziran 2021 tarihinde veya daha öncesinde sağlanan meslektaşlarımızın 30 Haziran tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu faturalarını E-Fatura şeklinde düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. 

Odamız tarafından süreç takip edilmekte olup gelişmeler ışığında gerekli duyurular yapılmaya devam edilecektir. 


29 Haziran 2021     Okunma Sayısı : 902