Ecza Ticarethaneleri ve Depolar Hakkında Kanun ve Yönetmelikler

  • 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun için tıklayınız
  • Zehirli Maddelerin Ecza Ticarethanelerinde Sureti Muhafazası ve Alıcıya Tevdii Hakkınfa Talimatname için tıklayınız
  • Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraatte Kuulanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Talimatname için tıklayınız
  • Ecza Depolarında Bulundurulan ürünler Hakkında Yönetmelik için tıklayınız
  • İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu için tıklayınız


10 Ocak 2000     Okunma Sayısı : 4376