Eczacı Kamuoyuna

TEB'in Yurtdışından Temin Edilen İlaçlarda Eczanelerin İrtibat Noktası Olması Uygulaması Hakkında Bursa Eczacı Odası'nın Görüşü aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
 
ECZACI KAMUOYUNA
 
Bilindiği üzere uzunca bir süredir Türk Eczacıları Birliği ülkemizde ruhsatlı olarak bulunmayan ve hastalara gerekli olan ilaçların yurt dışından ithal edilerek teslimi konusunda faaliyet yürütmektedir. Başlangıçta acil sorun çözmek amaçlı olan bu uygulama zaman içinde daha önceleri yapmış olduğumuz uyarılardaki sorunları karşımıza çıkarmıştır. Son gelinen nokta ise vahamet ötesi hal almıştır.
 
Birkaç ilaç ile masumane olarak başlayan bu faaliyet zaman içinde ciddi boyutlara ulaşmış, gerek firmalar gerekse satın alıcı devlet "alan razı satan razı" yol bulmuş, Türk Eczacıları Birliğinin de aracı kurum olarak çalışması ile eczaneler bypass edilmiştir. Bugün büyük bir başarı gibi gösterilen bu uygulama dünyada eczane eczacılığını işlevsizleştirme yöntemlerinin başında olan kargo modeline ülkemizde kapı açmasının başlangıcı olmuştur.
 
İlacın temini sürecindeki aksamalar, reçetelendirilme konusundaki yaratacağı her türlü bürokratik kargaşalar ve çıkabilecek tüm problemlerle asli görevi olmayan eczacılar muhatap olacağı gibi, bütün bu uğraşıların brütte %6, net’te ne olacağı bilinmeyen bir bedel karşılığında yapılacak olması da bu mesleğe biçilen yeni değer olacaktır.
 
Tüm bu ilaç temin koşulları düşünüldüğünde yakın bir gelecekte OTC kalemleri olarak hedeflenen ilaçlar dışında hiçbir ilaç ülkede normal yollardan temin edilmeyecek, bugün yüzde sekizler civarında olan bu pay çok daha yüksek oranlara tırmanacaktır.
 
Bütün bu gerekçelerle T.E.Birliği'nin bu uygulamasını mesleğin geleceği için son derece tehlikeli görüyor ve kabul edilir bulamıyoruz.
 
Ecz. Kubilay Aydın
Bursa Eczacı Odası Yön.Kur. Başkanı


24 Eylül 2014     Okunma Sayısı : 5088