Ekim 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Betaserc 24 mg 60 tb reçetesinde 2*1 ve 2 aylık doz yazdığından 3 kutu değil 2 kutu bedeli ödenmiştir. Hastanın ilaç bilgisinde ilacı düzenli kullandığı görülmektedir. Doktor dilekçesinde, pandemi sürecinde hastaların daha az sıklıkla sağlık kuruluşlarına gitmesinin uygun bulduğunu ve sehven 2 aylık yazdığını bildirmiştir. Kesinti onaylanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir. 
Brilinta tb. tedavi süresi 1 yıl (13 kutu) aşıldığı için kesintiye uğramıştır. İtiraz dilekçesinde Medula sistemde hastaya ait 12 adet görüldüğünden dolayı 1 kutu verildiği bildirilmiştir. Kesinti onaylanmış ve dosya SGK İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.
Brilinta tb. tedavi süresi 1 yıl (13 kutu) aşıldığı için kesintiye uğramış, eczacı 15. kutuyu verdiği için 1 kutu Brilinta tb. kesintisi olmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Brilinta tb. tedavi süresi 1 yıl (13 kutu) aşıldığı için kesintiye uğramıştır. Hastaya 13. kutu sonrası devam reçetesi ile verilen 3 kutu Brilinta tb. (Toplam 16 kutu) kesintisi onaylanmıştır.
Brilinta tb. tedavi süresi 1 yıl (13 kutu) aşıldığı için kesintiye uğramıştır. Hastaya 16. kutu Brilinta tb. verildiği için 1 kutu kesintisi onaylanmıştır.


04 Kasım 2020     Okunma Sayısı : 422