Ekim 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Alatab 600 mg. diyabetik peraferal nöropatide ödenir. Reçetede bu teşhis olmamasına rağmen 254- diyabetik per,feral nöropati teşhisi seçilerek işlem yapıldığından kesinti uygulanmıştır. İtiraz Komisyonu toplantısında hastaya ait 10.12.1 Diyabetik nöropati tanılı rapor kesinti yapıldıktan sonra sisteme tanımlandığı için ve eczane tarafından e-reçete raporsuz olarak işlendiği için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Medula sisteminde hastanın günde bir defa insülin kullanımı tespit edilmiş ancak hastanın kullanması sebebiyle günlük 4 adet insülin iğne ucu verildiğinden kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hasta Trelegy kullanmakta SUT 4.2.24.B.2a maddesinde yer alan ifade raporda belirtilmediği için hastanın ilaç ve rapor geçmişine bakılmış ve kullanım görülmediğinden  kesinti uygulanmıştır. "Flutikazon furoat+umeklidinyum+vilanterol etken maddelerini sabit doz kombinasyonu şeklinde içeren ürünün; en az 3 ay süreyle, uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ve uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." denmektedir.  Hastanın ilaç geçmişine bakıldığında herhangi bir KOAH ilacı bulunmadığı görülmüştür. Kesinti onaylanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
SUT 3.3.2 maddesinde "Oral antidiyabetik ilaç kullanan diyabetli hastalara 3 ayda en fazla 100 adet hesabıyla reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır." denmektedir. Sisteme 2 ayda 100 adet şeklinde girildiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz Komisyonu toplantısında hastanın almış olduğu kan şekeri ölçüm çubuğu sayılarına bakıldığında 3 ayda 90 adedi aşmadığı görülmüş ve kurum zararı oluşmamıştır. Sistemdeki alım tarihi de 90 gün olacak şekilde düzeltildiğinden kesinti iptal edilmiştir.


22 Kasım 2021     Okunma Sayısı : 2443