Ekim 2022 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hastanın Ig-vena flk. raporunda "Guillain Barre sendromunda kg: 74, 150 gr ayda 5 gün şeklinde belirtilmiştir. Ig-vena flk prospektüsünde Guillain Barre sendromunda 0,4g/kg/gün dozunda 5 gün süreyle uygulanır" denmektedir. Raporundaki ve prospektüsündeki doz aşıldığı için kesinti onaylanmıştır
Eritropietin raporunda Hgb değeri başlangıç kriterlerine uygun olmadığı için (Hgb: 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır) kesinti uygulanmıştır.  Raporda 24.08.2022 tarihli hgb değeri 10.2 yazmaktadır. Kesinti sonrası rapora 22.08.2022 tarihli hgb değeri eklenmiş ve itiraz dilekçesi ekinde 22.08.2022 tarihli hgb 9.7 olduğunu beyan eden laboratuvar sonucu da eklenmiştir. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Privigen reçetesinde ensefalit teşhisi yer almaktadır. SUT'a göre uygun tanı olmadığı gereçkesiyle kesinti uygulanmıştır. SUT'a göre rasmussen ensefaliti ya da limbik ensefalit teşhislerinde ödenmektedir. Reçeteye tanı ilavesi yapılması için iade edilmiştir.
Eylül 2020 tarihli Clexane raporunda "gebeliği boyunca kullanımı uygundur" denmektedir.  Hastanın eylül, ekim, ocak aylarında ilaç almıştır. Aynı raporla 1 yıl sonra 1 mart 2022 tarihinde de tekrar alıma başladığı görülmüş ve kesinti uygulanmıştır. Hastanın ikinci gebeliği söz konusu olduğundan, bu durumun raporuna eklenmesi ve medula hastane bilgileri de incelenerek herhangi bir suisitimal olmadığına karar verilmesi ile kesinti ödemeye çevrilmiştir.
SUT'4.2.33. maddesindeki "Ranibizumab veya Aflibetcept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulanmalıdır." ifadesi gereği ilk uygulaması 12.04.2022 tarihinde yapılan, 2. doz için 6 haftadan fazla ara verilen Lucentis için kesinti uygulanmıştır.  SUT 4.2.33.9 maddesindeki "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu; 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulamadır. Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)’de aflibersept etkin maddeli ilaç ile yükleme 5 doz olarak da uygulanabilir. Anti-VEGF ajanlar ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra idame tedaviler hekim tarafından belirlenecek aralıklarda sağlanacak, tekrar ilaç gereksinimi durumunda son kullanılan etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilir. Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir." ifadesi gereği rapora yükleme dozu yapılmaksızın idameye geçileceği yazıldığından ve doktordan da yazılı beyan alındığından kesinti ödemeye çevrilmiştir.


05 Aralık 2022     Okunma Sayısı : 820