En Kolay Ceza Eczacıya

Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz hafta başı Bursalı Eczacılara kötü bir sürpriz yaptı.

İki yüz civarında eczacı her ayın on altısında SGK tarafından kendilerine yapılan ilaç ödemelerini almak üzere bankaya gittiklerinde hesaplarının bir bölümüne el konulduğunu fark ettiler.

Gerekçe Sayıştay’ın yapmış olduğu denetim sonrasında bazı eczacıların işveren konumunda olmalarına rağmen çalışanlarına ödenen primden daha az prim ödemiş olmalarının tespit edilmesi.

Bursa Eczacı Odası birçok yönü ile adil olmayan bu uygulamayı durdurmak için Bakan, Milletvekili ve bürokrat düzeyinde her türlü görüşmeyi gerçekleştirdi ama şu ana kadar bir sonuç alamadı, bundan sonra üyelerinin hakkını hukuki yollarda arayacak.

Evet, uygulama birçok yönü ile adil değil.

Birincisi söz konusu eksik prim yatırılması tartışılır bir konu. Bu ülkede birçok kişinin sigortasız çalıştırıldığı, çalışanlarının büyük çoğunun sigortasının asgari ücretten gösterildiği acı gerçek. Eczacılarımız çalışanlarının primine kendi primlerinden daha fazla önemsemişler. Son altı yedi yıldır hükümetin tasarruf tedbirleri ile zarar eder hale gelmişler, bazı aylar çalışanları kadar bile kazanamadıkları olmuş. Ayrıca bu primler gelir esas alınarak otomatik olarak belirlenmiş. Şimdi kalkıp kazansaydın kardeşim demek nereden çıkıyor. Hem kayıt dışının kol gezdiği onca sektör varken en disiplinli iş alanlarından biri neden öncelik alınıyor.

İkinci konu bu cezalı kesinti 11 Eylül tarihinde uygulamaya konuluyor, yakından takip edenler bilecektir devletin prim alacaklarına af ve yapılanma imkanı veren torba yasanın yürürlüğe girdiği gün uygulamaya sokuluyor. Yani eczacıların yasadan faydalanma hakkı ellerinden alınıyor.

Üçüncüsü tebligat bile yapılmadan uygulanıyor.

Dördüncüsü hiçbir meslek gurubuna eczacıya olduğu gibi kesinti uygulanmıyor, eczacının kamu alacağına direk el konuyor. Oysaki eczacılar bu alacaklarını tahsil edecekleri günün ertesine ecza depolarına ödeme taahhüdünde bulunup çek ve senet veriyorlar.

Beşinci konu eğer bu prim alacakları torba yasa kapsamına sokulmuyorsa hangi tür alacaklar için bu yasa çıktı? Nasıl olsa günün birinde yasa çıkar diye devlete borcunu bilerek ödemeyen kurnaz işverenler böyle mi finanse edilecek?

Kör tutuğunu topal yakaladığını yolar misali Eczacılar devletin yolunacak kazı gibi görünüyor. Her şeyleri kayıt altında çünkü.

Kubilay Aydın- Yeni Dönem Gazetesi 21 Eylül 2014 


22 Eylül 2014     Okunma Sayısı : 3834