Enteral Beslenme Ürünleri Reçeteleri için Seçilecek Uyarı Kodları Hakkında

TEB'in 13749 sayı ve 03/02/2023 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere, 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin "4.2.8.A-Enteral Beslenme Ürünleri" maddesi değiştirilmiş, Kurum tarafından 02.09.2022 tarihinde yayımlanan duyuru ile de, halen tedavi olmakta olan hastaların yapılan düzenleme öncesindeki mevcut raporlarının süresi sonuna dek geçerli olduğu bildirilmiştir.

02.09.2022 tarihi öncesinde enteral beslenme solüsyonu kullanan ve uzun bir süre tedaviye ara verip 02.09.2022 tarihinden sonra yeni raporla birlikte tedaviye tekrar başlayacak veya devam edecek olan hastalara ait reçetelerin karşılanması sırasında, Medula Eczane Sisteminde yer alan başlangıç tedavisi ve idame tedavisi uyarı kodlarının hangi durumlarda seçileceği hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nden resmi yazı ile bilgi talep edilmiş olup, tarafımıza gönderilen ve ekte yer alan cevabi yazıda;

"02.09.2022 tarihinden önce düzenlenen raporlar süresi sonuna kadar geçerli olduğundan, enteral beslenme ürünü kullanımına ara veren hastaların söz konusu eski raporları ile, rapor süresi sona erene kadar ürün temin edebilecekleri,

Tedaviye ara vermiş ve 02.09.2022 tarihi sonrasında yeni rapor ile tedaviye başlayacak olan hastaların, ara verilen süreye bakılmaksızın, malnütrisyona eşlik eden farklı bir hastalığı olabileceği öngörüldüğünden idame tedavisi olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı" bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yazısı için tıklayınız


06 Şubat 2023     Okunma Sayısı : 696