Er Erbaş Reçetelerine Ait Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi Hakkında

Bilindiği üzere 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’de yer alan “(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır” hükmü gereği bu tarih sonrasında düzenlenen reçetelere ait faturalar Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlenecek ve ödemeleri Kurumca yapılacaktır.

31.07.2016 tarihi öncesinde karşılanan reçete bedellerinin ödemesinin, er erbaşın bağlı bulunduğu Komutanlıkça yapılması gerekmektedir. Bu reçetelerin faturalandırılması ve ödenmesi işlemlerinde yaşanan aksaklıkların bildirilmesi halinde mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemler yürütülecektir.

Bu kapsamda 31.07.2016 tarihinden sonra karşılanan reçeteler için;


1)24.08.2016 tarihine kadar karşılanarak TSK-SPTS’ye girişleri yapılanlar ile bu tarih sonrasında karşılanan reçetelerin girişleri SGK Medula Sistemi üzerinden de yapılacaktır.

2)Bu reçetelerde yer alan ilaçlara ait karekodlar Medula Sistemi içerisinden sonlandırılacaktır.

3)Daha önce sonlandırılması yapılmış karekodların sonlandırma iptali için Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurulması gerekmektedir.

4)Medula Sistemine kayıtları yapılan reçeteler var olan gruplar içerisinde (A, B, C grubu) fatura edilecek olup, ayrı bir başlık altında fatura edilmeyecektir.

5)Bu reçeteler Kuruma ait diğer fatura ekleri ile birlikte ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilecektir.

6)Ağustos ayına ait sisteme işlemediği TSK reçetesi bulunan ama dönem sonlandırması yapmış olan eczanelerin, bu reçeteleri sisteme kayıt edebilmek için bağlı bulundukları SSGM’ye başvurarak dönem sonlandırma işleminin iptal edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

7)Medula Sisteminde müstahak olarak görünmeyen er-erbaşların bağlı oldukları birlik veya kuvvet komutanlığı er işlem birimlerine bildirilmesi gerekmektedir.

8)Reçete girişi sırasında er-erbaşlar için geçmişe dönük bir muayene katılım payı çıkması halinde, durumun er-erbaşın bağlı bulunduğu birlik veya kuvvet komutanlığı er işlem birimine bildirilmesi ve düzeltme yapılması gerekmektedir.

9)7 ve 8 nolu maddelerde belirtilen durumlarla ilgili düzeltme işleminin birlik/kuvvet komutanlığı tarafından yapıldığı günün ertesinde Medula Sistemine yansımaktadır.

10)Birliğimiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında imzalanan 2016 yılı protokollerinde, reçetelerde çıkacak fiyat farklarının ilgili Kurumca karşılanması hüküm altına alınmış olmakla birlikte; ilgili düzenleme, SGK tarafından Medula Sistemine yansıtılmamıştır. Konu hakkında Kurumlar nezdinde görüşmelerimiz devam etmektedir.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 

 

 

 


08 Eylül 2016     Okunma Sayısı : 3279