Er ve Erbaş Reçeteleri Hakkında

TEB'in 6031 sayı ve 03.11.2016 tarihli duyurusu

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Bilindiği üzere 31.07.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararname'de yer alan "(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca
karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı
bütçesinden yapılır" hükmü gereği bu tarih sonrasında düzenlenen reçete bedellerinin Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Kurumca yapılan 02.09.2016 tarihli duyuru doğrultusunda 24.08.2016 tarihi öncesi reçetelerin
Medula Sistemi üzerinde kayıt işlemleri yapılmıştır. Ancak Birliğimize yapılan bildirimlerde TSK-SPTS
sistemine daha önce girişleri yapılan reçetelerin bazılarının Medula Sistemine kayıt işlemleri sırasında
hastaların "erbaş er" olarak tanımlı olmaması sebebiyle hasta katılım payları ve muayene ücretlerinin
çıktığı ve bu sebeple işlemlerin tamamlanamayan reçetelerin; Kurum duyurusunda da belirtildiği üzere
ilgili birimler ile irtibata geçilerek sorunların çözüme kavuşturulması neticesinde Medula Sistemi'ne
girişleri yapılmak istendiğinde "İlaç alım tarihi ile reçetenin sisteme girildiği ilk kayıt tarihi arası 30
iş gününü geçemez" uyarısı ile karşılaşıldığı ve bu sebeple işlemlerin tamamlanamadığı iletildiğinden,

Birliğimiz tarafından Kurum ile yapılan görüşmelerde hizmet sunumu noktasında aktif olarak
çalışan eczacılarımızın, yaşanan bu gecikmelere müdahil şansları olmamakla birlikte oluşan bu süre kaybı
sebebiyle mağduriyet yaşadıkları aktarılarak bu durumun çözüme kavuşturulması talep edilmiştir.
Kurum tarafından Birliğimize gönderilen 26.10.2016 tarihli yazılarında uygulamanın yeni
başlamış olması sebebiyle er ve erbaşlar, yedek subay aday ve öğrencilerin ile Kurumla sözleşmeli
eczanelerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 01.10.2016 ve öncesi olan er ve erbaşlar ile yedek
subay aday ve öğrencilerine düzenlenen reçetelerde süre kontrolü yapılmamasına yönelik Medula
Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapıldığı bilgisi verilmektedir.

Kurum yazısı ekte iletilmekte olup bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica
ederim.


Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Erbaş ve er reçeteleri Medula işlemleri hakkında bilgilendirmenin yer aldığı 03.11.2016 tarih ve 6031 sayılı TEB'in yazısı için tıklayınız


04 Kasım 2016     Okunma Sayısı : 3023