Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay Aday ve Öğrencilerinin Reçete İşlemleri

Bilindiği üzere 31.07.2016 tarih, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 106. Maddesinin 7. Fıkrasında yer alan "Er ve Erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır." hükmüne istinaden Medula Eczane Provizyon sisteminde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır.

1- Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait müstahaklık kontrolü Kurumumuz sistemi tarafından yapılmaktadır. Sistemde müstahak olmayanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimlerine başvuracaklardır.

2- Medula Eczane Provizyon sistemi 24.08.2016 tarihinden itibaren 31.07.2016 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu kişilerin reçete kayıtlarının yapılabilmesi amacıyla açılmıştır.

3- 24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine kaydedilen reçeteler Medula Eczane Provizyon sistemine girilecektir.

4- 24.08.2016 tarihine kadar karşılanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri sistemine girilen reçetelerin ITS sonlandırılması Kurumumuz sisteminden yapılmış ise, eczaneler bağlı bulundukları Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurarak ITS sonlandırmasının iptalini talep edebileceklerdir.

5- Reçete tarihi 01.10.2016 ve öncesi olan Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine düzenlenen manuel (hiçbir gerekçe istenmeden) ve elektronik reçeteler kabul edilecektir.

6- Reçete muhteviyatı ilaçlarda eşdeğer ilaç uygulamasına tabi ilaçlar var ise yalnızca eşdeğer bandı içindeki ilaçlar verilebilecektir.

7- Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerine ait manuel ilaç kullanım raporları süresi sonuna kadar geçerli olup, bu raporlar sözleşmeli eczaneler tarafından sisteme kaydedilecektir. Duyuru yayım tarihinden itibaren elektronik rapor düzenlenmesi esas olmakla birlikte mağduriyet yaşanmaması için 01.10.2016 tarihinden itibaren elektronik ilaç raporu düzenlenmesi zorunlu olacaktır.

8- Er ve Erbaşlar ile Yedek Subay aday ve öğrencilerinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuatına ilişkin usul ve esaslara tabi olması şartı aranacaktır. İlgililere önemle duyurulur.

SGK'nın duyurusu için tıklayınız


02 Eylül 2016     Okunma Sayısı : 3221