Eylül 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

Hastanın 21.07.2020 tarihli e-reçetesinde Kiovig kullanım dozu 21 günde bir 400 mg/kg olarak düzenlenmiş ve kilosu 80 kg olarak belirtilmiştir. Bu doza göre kullanılacak miktar 32 gr. Olduğu için, 2,5 gr.lık dozdan verilmrlidir.  Hastaya 10 gr.dan 4 kutu verildiği için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Xolair raporunda Sağlık Bakanlığı'nın 04.04.2018 tarihli endikasyon dışı kullanım izniyle 1 yıllık dozda kullanılabileceği belirtilmiştir. 1 yıllık süre bittiğinden dolayı kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde 26.04.2019 tarihli endikasyon dışı ilaç kullanım izni belgesi sunulmuştur. Rapora doğru tarihlerin ekletilerek, hatalı olarak yazılmış 04.04.2018 tarihinin düzeltilmesi için iade edilmesine, düzeltmelerin yapıldığı takdirde kesintinin ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
Ocrevus flakon, SUT 4.2.34.6b maddesindeki "EDSS 7 ve altında olan, relaps ve remisyonla seyreden güncel Multipl Skleroz (MS) tanı kriterlerini karşılayan hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen en fazla 1 yıl süreli raporda bu durumun belirtilmesi ve nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." şartları sağlamadığı için (hastaya ait daha önce rapor düzenlenmemiş, hasta tarafından başka MS ilacı almamış) kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sehven hastanın raporuna kopyala yapıştır yapıldığı belirtilereki poliklinik epikrizi ve hekimin hastanın primer progresif multipl skleroz hastası olduğu, bu teşhiste de Ocrevus'tan önce adı geçen ilaçların kullanılması şartı olmadığı belirtilerek kesintiye itiraz edilmiştir. Medula hastane sistemi incelendiğinde hastaya aithiçbir belgede primer progresif ms tanısına rastlanmadığından ve rapora son yapılan düzenlemede de hastaya ait bilgiler net bir şekilde anlaşılmadığından ve tüm tanılar yazıldığından ( primer progresif multipl skleroz, remitting multiple skleroz, sekonder progresif multipl skleroz) kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hiperlepidemi tanılı raporda hastanın LDL değeri 92,2 olarak yazıldığı için Ator tb. kesintisi uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde hastaya ait geçirilmiş inmeyi gösteren epikiz eklenerek, rapora da geçirilmiş inme ilave edilmiştir. Rapor, SUT'un 4.2.28.A1ç maddesine uygun olduğu için kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Ocrevus isimli ilaçla ilgili hastanın ilaç geçmişi incelendiğinde 4 aydan kısa süre sadece dimetil fumarat kullandığı görülmektedir.  SUT'un 4.2.34.6 maddesinde "Okrelizumab,
a) Yüksek hastalık aktivitesi gösteren relaps ve remisyonla seyreden MS hastalarında, beta interferonlar, glatiramer asetat, teriflunomid veya dimetil fumarat tedavilerinden birini veya birkaçını toplamda en az bir yıl süre ile kullanmış ve bu tedavilere yeterli yanıt vermeyen ve aşağıda belirtilen yüksek hastalık aktivitesi özelliklerinden en az ikisini taşıyan hastalarda kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır." denmektedir. Bu sebeple kesinti uygulanmıştır.
Hekimin yazılı beyanı göz önüne alınarak ve Medula sisteminde geriye dönük 1 yıllık hastanın ilaç geçmişi görüldüğünden dolayı kesintiye itira edilmiş ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


03 Kasım 2020     Okunma Sayısı : 1946