Eylül 2022 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Privigen raporunda ayda 5, günde 175 gr. denmektedir, 7 günlük doz verildiği için kesinti uygulanmıştır. Privigen dozu raporda Guillain Barre sendromunda 0,4g/kg/gün dozunda 5 gün süreyle toplam 175 gr. şeklinde belirtilmiş ve prospektüsünde de doz aynı şekilde belirtilmektedir. 7 günlük doz verildiği için kesinti onaylanmıştır.
Privigen raporunda ayda 5, günde 175 gr. denmektedir, 7 günlük doz verildiği için kesinti uygulanmıştır. Privigen dozu raporda Guillain Barre sendromunda 0,4g/kg/gün dozunda 5 gün süreyle toplam 175 gr. şeklinde belirtilmiş ve prospektüsünde de doz aynı şekilde belirtilmektedir. 7 günlük doz verildiği için kesinti onaylanmıştır.
Renalamer raporuna başlangıç şartlarının eklenmesi için iade edilmiştir. SUT'un 4.2.9.B – Sevelamer, lantanyum karbonat ve alüminyum klorür hidroksit kullanım ilkelerine göre rapordaki eksikliklerin giderilmesi için iade edilmiş, gereken düzeltmeler süresi içinde  yapılmadığından kesinti uygulanmıştır. Protokolün 3.10 maddesine göre aide edildiği halde süresinde düzeltilmeyen reçetelerin bedeli ödenmemektedir. Kesinti uygulanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Privigen raporunda ödenebilmesi için uygun tanı olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde doktordan tanı eksikliğinin sehven yapıldığı ve hastada septisemi ve şok tanılarının mevcut olduğu, RRS'de bu tanıların kayıtlı olduğu bildirilmiştir. İade işlemi sonrasında rapora bahsi geçen tanılar ekletilmiş, doktorun yazılı beyanı da iletildiğinden kesinti iptal edilmiştir.


05 Aralık 2022     Okunma Sayısı : 566