Fiili Hizmet Zammı Hakkında Önemli Duyuru

Bursa SGK'dan tarafımıza ulaşan fiili hizmet zammı uygulamasıyla ilgili önemli duyuru aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  Personelinin bu haktan yararlanmasını isteyen eczacılarımızın bizzat veya Mali Müşavirleri aracılığıyla en geç 15.11.2020 tarihine kadar bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmaları rica olunur.

DUYURU !!!

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Denetim raporuna istinaden tespit/tereddüt edilen hususlarda;

                "Eczane işyerleri tarafından fiili hizmet süresi zammı uygulamasına müstahak olduklarına dair kanıtlayıcı belge (eczane hizmetleri teknikerliği sertifika yahut kurs bitirme belgesi) ibraz edilen sigortalılar dışında kanıtlayıcı belge ibraz edemeyen diğer sigortalılar için de fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapıldığının, işverenler tarafından ibraz edilen belgelerin fotokopi olarak alındığının tespit edildiği, ibraz edilen belgelerin eczane teknikeri yetkisini kanıtlayıcı belge niteliğinde olup olmadığı hususunda tereddüt yaşandığı" belirtilmiştir.

                Bu minvalde eczane çalışanlarından;

1- Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına müstahak olduklarına dair kanıtlayıcı belge (eczane hizmetleri teknikerliği sertifika yahut kurs bitirme belgesi) ibraz edilen sigortalıların dışında bildirimde bulunulmaması,

2- Fiili hizmet süresi zammı uygulamasına müstahak olanlarla ilgili olarak Kurs Bitirme Belgesi / Sertifikası veya Eczane Teknikerliği Yetki Belgesinin asılları ya da “ASLI GİBİDİR” onaylı (Noter Onaylı) örneği ile,

3- 29/07/2020 tarih ve E.9012851 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genel Yazıdan önce fotokopi olarak ibraz edilen belgeler için bu belgelerin “ASLI GİBİDİR” onaylı örneği ile,

4- Belge aslını ibraz edemeyenler ya da belgesini zayi edenler için bahsi geçen protokoller kapsamında sigortalıların destek personeli eğitimini tamamlayarak belge almaya hak kazandıklarına dair İl Sağlık Müdürlükleri ve/veya İl Eczacılar Odasından alacakları belge ile;

                  Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

              Ayrıca bundan böyle fiili hizmet süresi zammına müstahak sigortalılar için sadece “3213-02-Eczane Hizmetleri Teknikeri” meslek kodunun kullanılması zorunlu olup daha önceden “3213.01-Eczacı Kalfası” veya “5223.91-Eczane İşçisi” meslek kodu kullanılmış ise bu kodların düzeltilmesi için müracaatta bulunulması gerekmektedir.

 

BU HUSUSLAR HAKKINDA EN GEÇ 15/11/2020 TARİHİNE KADAR BAĞLI BULUNDUĞUNUZ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE BAŞVURMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 


04 Kasım 2020     Okunma Sayısı : 10487