Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

TEB'in 6745 sayılı duyurusu

Konu : Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


Birliğimize T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından iletilen ve ekte yer alan 07.12.2016 tarih ve 6606491 sayılı yazı ile,

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait reçetelerin Kuruma tesliminde dikkat edilecek hususlar gönderilmiş olup, meslektaşlarımıza duyurulması istenmektedir.

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar;

"1)Ülkemiz genelindeki tüm eczanelerce karşılanan Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ait, Kasım 2016 dönemi dahil olmak üzere sonraki dönem reçetelerine ait eczanenin ticari faaliyetini sürdürdüğü İl Valiliği adına düzenlenen fatura ve eki belgelerin incelenmek üzere yeni kurulan Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

2)Her ayın birinci günü ile sonuncu günü arasında Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan eczaneler tarafından karşılanan reçetelere ilişkin düzenlenen fatura ve eki belgeler, takip eden ayın birinci gününden on beşinci gününe (on beşinci gün dahil), on beşinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içindeelden, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile, incelenmek üzere Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine teslim edilir.

3)Posta ya da kargo yoluyla gönderilen fatura ve eki belgelerde teslim tarihi olarak posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.

4)Birden fazla döneme ait fatura ve eki belgelerin aynı anda gönderilmesi durumunda incelemelerin aksamaması için kesinlikle ayrı ayrı kutular halinde gönderilmesi gerekmektedir.

5)Belirtilen süreler içerisinde Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine gönderimi gerçekleştirilmeyen faturalar ise teslim edildiği ayı takip eden ayın on beşinci günü teslim edilmiş sayılır.

6)Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek ve üzerinde hiçbir çizgi, karalama vs. olmayacak şekilde eklenecektir.

7)Fatura ve eki belgelerin 40*29*4,5 cm ebatında, kırmızı renkli kutular içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Harici (zarf, paket, torba, farklı renkte kutu vb.) şekillerde gönderilen fatura ve eki belgeler teslim alınmayacaktır.

-Teslimat Adresi: Ertuğrul Gazi SSGM, Mamak Cad. No:213/C (Mamak Belediyesi yanı) Mamak/ANKARA

-Teslimat Saatleri: 09:00-16:00 arasıdır. "şeklindedir.

Kurumla yapılan görüşmelerde kırmızı koli temini için süre istenmiş olup, Aralık ayı içerisinde yapılacak teslimatlarda renk ayrımı yapılmadan mevcut kolilerle teslimatların kabul edileceği; ancak 2017 Yılı başından itibaren yapılacak gönderimlerde yukarıda belirtilen özelliklerdeki kırmızı koli ile teslimat şartının zorunluğu olacağı bilgisi alınmıştır.


Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize önemle duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter

 

Kurum Yazısı için tıklayınız.

 


09 Aralık 2016     Okunma Sayısı : 5980