Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılar için Düzenlenen Reçetelere İlişkin Faturaların Teslim Süresi Hk.

TEB'in 11.05.2021 tarihli duyurusu;

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün "Faturaların Düzenlenmesi ve Teslimi" başlıklı maddesinin 4.1.1 bendinde yer alan "…Muhtelif sebeplerden ötürü SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin reçetelerine ait fatura ve eki belgelerin teslim sürelerinin uzatılması durumunda geçici koruma kapsamındaki yabancıların reçetelerine ait fatura ve eki belgelerinin teslim süreleri için de uygulanır." hükme binaen, geçici koruma kapsamındaki yabancılara düzenlenen reçetelere ilişkin faturaların teslim süresi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.05.2021 tarihinde yayımlanan “Fatura Teslim Süresinin Uzatılması” konulu duyuru kapsamında, 21 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 


11 Mayıs 2021     Okunma Sayısı : 1122