Göç İdaresi Protokolü’nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin Karşılama Usul ve Esasları Hakkında

TEB'in 01.03.2021 tarih ve 11300 sayılı duyurusu

Konu : Göç İdaresi Protokolü’nün 3.10 Maddesi Kapsamında Yer Alan Reçetelerin
Karşılama Usul ve Esasları Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan ve 01.03.2021 Pazartesi günü yürürlüğe giren Protokol kapsamında sözleşme yapan eczaneler, Protokolün (3.10) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, Farma Inbox'a tanımlanmış olan farklı grup uygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır.

Protokolde, eşit paylaşım ve sıralı üst limit esasına göre karşılanacağı belirlenen reçete gruplarında yer alan reçeteler, Farma Inbox'a tanımlanmış olup, reçete bedelinin ödenmesi için Farma Inbox'a giriş yapılmış olması ve Oda tarafından onaylanması esastır. Bu reçeteler, aylık olarak Bölge Eczacı Odalarımız tarafından onaylanacaktır.

Farma Inbox içerisinde yer alan Reçete Tevzi Sistemi'ne eklenen yeni bir buton aracılığıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait reçete girişlerinin, reçete tiplerine göre yapılması sağlanacaktır. 

Kuruma teslim edilecek reçete tevzi icmalleri tek liste olarak alınacak ve Bölge Eczacı Odası onayı sonrası Kuruma teslim edilecektir.

Buna göre, geçici koruma altındaki yabancıların reçetelerini karşılamak üzere Göç İdaresi ile sözleşme imzalamış olan meslektaşlarımızın reçete karşılama sırasında, aşağıda yer alan reçete gruplarını Farma Inbox Sistemine kaydetmesi önemlidir.

Sisteme tabi reçete grupları aşağıda belirtilmiştir.
a. Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
b. Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
c. Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
d. Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
e. Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
f. Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar (İçeriği Protokolün 3.8 nci maddesinde belirtilenler hariç)
g. Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
h. Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
i. TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
j. Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab,
Ustekinumab, Vedolizumab.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter
 


02 Mart 2021     Okunma Sayısı : 360