Hasta Alt Bezi Raporlarında Olması Gereken Primer Tanı Listesi

Hasta Alt Bezi karşılama koşullarında yer alan "idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıların" neler olduğu ile ilgili SGK ile yapılan görüşmelerin sonrasında Kurum ilgili icd-10 kodlarını SAğlık Bakanlığı'ndan istemiş olup aşağıda Kurum'dan gelen bilgi ve liste bilgilerinize sunulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan "Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile)" ifadesinde yer alan idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanıların hangileri olduğu ile ilgili ICD-10 kodları Sağlık Bakanlığı'ndan istenmiş olup ekte gönderilmektedir.

Bu itibarla geri ödeme işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması için  ekte yer alan ICD-10 kodlarının dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

İcd-10 kodu listesi için tıklayınız


26 Ekim 2018     Okunma Sayısı : 3432