Haziran 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ankilozan spondilit hastasının yenilenen raporunda BASDAİ değerli 8,4 olarak belirtilmiştir.  değeri uygun olmadığı için SUT'un 4.2.1.C.1.4 maddesindeki "…. İlaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez." ifadesi gereği BASDAİ değeri uygun olmadığı için Enbrel flakon kesintisi uygulanmışır.

İtiraz dilekçesi ekinde doktorun beyanında hastanın BASDAİ değerinin 2,4 olduğu ancak rapora sehven 8,4 olarak yazıldığı belirtilmiştir. Dilekçe ekinde ayrıca reçete tarihi ile uyumlu BASDAi değerini gösteren, doktor onaylı belge unulmuştur. Başlangıç BASDAi değerine göre 2 birimlik düzelme olduğu ve raporda gerekli düzeltmeler yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

25.03.2021 tarihinde devam reçetesi ile verilen Prograf 5 mg adlı ilaç daha önce karşılanmadığı için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde hastaya ait 03.03.2021 tarihinde düzenlenen e-reçetenin başka bir eczane tarafından karşılandığı ancak eczane tarafından 06.04.2021 tarihinde silinerek fatura edilmediği belirtilmiştir. . 

Sözkonusu silenen reçetenin devam reçetesinin karşılandığı tarih olan 25.03.2021 tarihinde Medula Sistemi'nde görünmesinden dolayı Medula sisteminin reçetenin kronik reçete girişine izin verdiği görülmüştür. Kesinti iptal edilmiştir.

Durogesic 100 mcg flaster 3 günde bir 1*1 dozda reçetelendirilmiş ve karşılanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın 2009/47 sayılı maksimal doz konulu genelgesi gereği Durogesic 100 mcg/saat transdermal flaster isimli ilacın bir kırmızı reçeteye yazılabilecek azami doz miktarının 1 kutu olduğu belirtilmiştir. Bu uygulama geçerli olmakla birlikte söz konusu ilaçların kullanımında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca alınan karar gereğince "100 mcg üzerinde kullanım ihtiyacı olan hastalar için hastanın klinik intoleransı ve ağrı kontrolüne bağlı olarak 400 mcg/72 saat aşılmaması şartıyla gerekçeyi belirtir 3 imzalı rapora istinaden kansere bağlı ağrıları kontrolünde bir kırmızı reçeteye 15 günlük gerekli doz yazılabilir. Hastanın reçetesi kontrol edildiğinde 100 mcg'lık flasterden 3 günde bir 1*1 dozda reçetelendirildiği görülmektedir. Kutu içerisinde 5 flaster olup 3 günde 1 kullanımda 15 günlük dozu karşıladığından 1 kutu ödenir.

Kesinti uygulanmıştır.

Kan uyuşmazlığı reçetesinde anne ve babanın kan grupları Rh(-) olarak yazılmıştır. Anne ve bab kan grupları negatif olduğunda kan uyuşmazlığı oluşmadığından kesinti uygulanmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne kan grubunun BRh(-), bana kan grubunun Arh(+) olduğu görüldüğünden doğru Rh bilgisini reçeteye ekletilmesi için iade edilmesine, gerekli düzeltme yapıldıktan sonra kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Hasta Pexola 4,5 mg kullanırken doktor tarafından Pexola 3 mg'a geçiş yapılmıştır. İlacın maksimum dozu 4,5 mg olduğu için kesinti uygulanmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde hastadan ve doktordan Pexola 4,5 mg'ın kullanılmadığı sadece 3 mg kullanıldıüına dair dilekçe iletilmiştir. Bu reçeteye özel olarak kesinti iptal edilmiştir. 


07 Temmuz 2021     Okunma Sayısı : 948