İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 14.12.2022 tarihinde yayımlanan “İlaçlarda Uygulanacak Kamu Kurum İskontosu Baremlerinin Değiştirilmesi” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;


“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) resmi internet sitesinde 14/02/2022 tarihinde yapılan Duyuru ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 7,8656 TL’den 10,7577 TL’ye artırıldığı, uygulamanın 15/12/2022 tarihi itibariyle geçerli olacağı bildirilmiştir.


Söz konusu düzenlemelere istinaden 24/03/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) değişiklik yapılıncaya kadar SUT’un “4.4.1 - Uygulanacak indirim oranları” maddesinde yer alan iskonto oranları için belirlenen baremlere uygulanan depocuya satış fiyatları (DSF) aşağıda yer almaktadır.


İlgili düzenleme Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için 15/12/2022 tarihinden itibaren geçerlidir.Tüm ilgililere önemle duyurulur.”


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.


15 Aralık 2022     Okunma Sayısı : 903