İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.   Ağustos 2013 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 02.08.2013

NO KONU SONUÇ
1  Reçete ekinde 4 adet Ime-DC 50 strip küpürü bulunmamıştır. Protokolün 3.2.4. maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
2 SUT'un Ek-4/D katılım payından muaf ilaçlar listesinde ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı ve raporda yer alan Z 94.4 karaciğer nakli, B18.1 kronik viral hepatit B ve K74 karaciğer siroz ve fibrozu teşhislerinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 3 kutu Ursofalk kap. kesilmişti. İtiraz dilekçesinde ilacın e-raporda yer alan 20.00 Ek-4/D listesinde yer almayan hastalıklar (hasta katılım paylı) medula tanı kodu kullanılarak katılım paylı ödenmesi talep edilmiş, ayrıca e-rapora ilacın prospektüsündeki safra reflüsüne bağlı gastrit tanısı eklenmiştir. İlacın katılım payı kesilerek ödenmesi mümkün değildir. Ayrıca e-rapora kesintiden sonra eklenen tanı da SUT'un 4.1.3.6.maddesine göre raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağı için kabul edilmemiştir. Kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
3 Raporda hastada inhibitör gelişmediği belirtilmiş ve 3 günlük ilaç verilmiştir. İtiraz Komisyonu toplantısında SUT'un  4.2.27.4 maddesinde "Kombine koagülasyon faktörü/protrombin kompleksi konsantreleri; kazanılmış koagülasyon bozuklukları ve kazanılmış hemofili hastalarında; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi opeasyonlarda, klinik şartlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de (glanzmann trombastenisi ve inhibitör gelişmiş hastalar hariç) belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tüm uzman hekimler tarafından bir dozda reçete edilebilir." denmekte olup ayrıca SUT'un Ek-4/D katılım payından muaf ilaçlar listesinde, faktörlerde endikasyon uyumu arandığı, hastada inhibitör gelişmediği ve klinik şartlarda uygulanmadığ için yapılan 9 kutu Feiba TIM 500 iu kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

  21.08.2013

NO KONU SONUÇ
1 Rapordaki ALL tanısında endikasyonu olmadığı için 3 kutu İmatis 400 mg 30 tb bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporunda ALL, reçetesinde ise KML tanısı mevcuttur. Hastanın geçmişe dönük epikirz raporları ve belgeleri incelendiğinde periferik yaymasında % 17 blast, kemik iliğinde % 40 blast, kemik iliğinde % 40 blast saptandığı, kemik iliği sitogenetik analizde hastanın t(9;22) (+) ve Philadelphia (+) olarak saptandığı, hastanın KML'nin blastik fazında kabul edilerek ALL gibi tedavi edildiği anlaşılmıştır. Geçmişe dönük aporla incelendiğinde AL ve KML tanısının birlikte kullanıldığı görülmüştür. Hastanın hem KML hastası olduğu, zaman zaman ALL hastalığının tekrarladığı anlaşılmıştır. Kesinti sistem üzerinden iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
2 Reçete ekindeki rapor sağlık kurulu raporu olmadığı için 3 kutu Pradaxa 110 mg 60 kapsül bedeli ödenmemiştir. Arıva 4.5.2013 tarihinde yürülüğe giren 2013 SUT'ta söz konusu ilacın verilme ilkelerinde atriyal fibrilasyon tanısı aranmaya başlamıştır. Hasta adına düzenlenen endikasyon dışı kullanım izni de bulunmamaktadır. İtiraz Komistonu toplantısında kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.


18 Eylül 2013     Okunma Sayısı : 4301