İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 Temmuz 2011 Dönemi Toplantı Sonuçları 06.07.2011 

NO KONU SONUÇ
1 Reçetede Hyzaar 100/12,5 yazılı iken Hyzaar fort 100/25 tb verilmiştir. Kesinti uygulanmıştır.
2 Nootropil 800 mg 30 tb vertigo teşhisiyle katılım payından muaf olarak karşılanmıştır. Vertigo teşhisiyle katılım payından muaf olarak verilemeyeceği için kesinti uygulanmıştır.
3 Efexor XR için şizofreni teşhisiyle rapor düzenlenmiştir. Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için kesinti uygulanmıştır.
4 Renagel raporunda kalsiyum, fosfor ve parathormon değerleri başlama kriterlerine uygun değildir. SUT'un 6.2.9.B maddesine göre kesinti uygulamıştır.
  12.07.2011 
NO KONU SONUÇ
1 Remeron 28 tb. raporu anksiyete bozukluğu teşhisi ile düzenlenmiştir. Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde antidepresan ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı için kesinti uygulanmıştır.
2 Stablon 12,5 mg raporu Unipolar depresyon tanısı ile düzenlenmiş olmasına rağmen uygun icd-10 kodu olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. E-rapora uygun icd-10 kodu eklenmesi sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
3 Acil serviste yazılan reçete ayaktan-raporlu olarak Sistem'e kaydedilmiş, daha sonra acil reçetesi olarak düzeltilmiştir. 1'er kutudan fazla verilen ilaçların bedellerine kesinti uygulanmıştır.
4 Herceptin adlı ilacın dozu Sistem'de 450 mg/gün (21 günde bir) olarak belirtilmesine rağmen bu dozun üzerinde ilaç verilmiştir. Kesinti uygulanmıştır.
5 Durogesic ve Aqtic adlı aynı etken maddeye sahip ilaçlar maksimum dozları üzerine  çıkılmıştır. Kesinti uygulanmıştır.
6 Raporda Karvea 75 mg 1*1 yazarken,  reçetede yazan 150 mg 1*1 şeklinde karşılanmıştır. Kesinti uygulanmıştır.
7 Colidur 200 mg raporu SUT Ek-2/A 13/22 maddesinde yer alan teşhislerden biri ile düzenlenmemiştir. Kesinti uygulanmıştır. 22- Rifaksimin (Yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların proflaksisi endikasyonlarında) UH-P
8 Novofine Needles için  Medula Sistemi'ne kaydedilen barkod no ile reçete arkasına eklenen barkod aynı değildir. SGK Protokolü'nün 3.2.8. Maddesi gereği kesinti uygulanmıştır.
9 Nutrison protein plus fibre mama raporunda günlük kalori ihtiyacı 1500 kal. olarak belirtilmiştir. Günlük kalori ihtiyacını aşacak dozda mama reçetelendirildiği için kesinti uygulanmıştır.
    20.07.2011 
NO KONU SONUÇ
1 Ursofalk 250 mg/süsp. endikasyon uyumu arandığı için esinti uygulanmıştır. Reçetedeki  safra taşı ilacın endikasyonlarında olduğu için kesinti sistem üzerinden iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
2 Reçetede Mimpara 60 mg tb için serum ca düzeyi 8,9 mg/dl olarak belirtilmiştir. SUT'un 6.2.9.D.3 maddesine göre serum ca düzeyi 9,0 mg/dl ni veya PTH düzeyi 400 pg/ml nin altına düşen hastalarda cinecalcet tedavisi kesilmesi gerektiği için Mimpara 60 mg kesintisi uygulanmıştır.
3 Calcimax D3 40 tb osteoporoz tanısında katılım payından muaf olarak karşılanmıştır. SUT'un Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar  listesinde osteoporoz tanısının muafiyeti olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
4 Reçete arkasına yapıştırılan barkod ile sisteme kaydedilen barkod farklıdır. Protokolün 3.2.8. maddesine göre reçete arkasına yapıştırılan barkod ile sisteme kaydedilen barkod aynı olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
5 SUT'un 6.2.15 B maddesi gereğince sağlık kurulu raporu ile verilmesi gerekirken tek hekimli e-raporlra verilen 3 kutu Pletal 100 mg kesilmiştir.  Ancak raporun 02.07.2010 tarihli olması ve bu tarihte e-rapor uygulamasına geçilmemiş olması ve bu durumun başhekimlikten alınan yazıda da belirtilmesi nedeniyle kesinti sistem üzerinden iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
6 SUT'un 6.2.35 maddesine göre raporda uygun teşhis olmadığı için 4 kutu Neurontin 800 mg tb kesilmiştir. Rapordaki icd-10 kodu düzeltildiği ve hastanın 11.06.2010 tarihli raporunda da G63.6 polinöropati icd kodu yer aldığı için yapılan kesintinin sistem üzerinden iptal edireke ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
7 ASA intoleransı olduğu belirtilen hastanın reçetesinde Diloxol ve Coraspin bir arada yazılmıştır. SUT'un 6.2.15 A maddesine göre raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtildiği halde aynı reçeteye Diloxol 75 mg ve Coraspin 100 mg tb. birlikte verildiği için 4 kutu Diloxol tb kesintisi uygulanmıştır.
8 SUT'un 6.2.8. maddesine göre rapordaki kalori miktarı aşılmıştır. Kesinti uygulanmıştır.
27.07.2011
NO KONU SONUÇ
1 Reçetede 1x1 yazdığı halde sisteme 2x1 işlenmiştir. Kesinti uygulanmıştır.
2 Beloc Zoc 50 mg reçetede 4 kutu yazıldığı halde 5 kutu karşılanmıştır. Protokol'ün 3.2.7. maddesine göre kesinti uygulanmıştır.
3 Concerta 27 mg 30 tb 3 kutu verilmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın 2010/26 sayılı genelgesine göre bir kırımızı reçeteye en fazla 2 kutu yazılabileceği için 1 kutu Concerta 30 tb kesilmiştir.
4 SUT'un 6.2.8.a2 maddesine göre günlük kalorii miktarı aşıldığı için 6 kutu Diason 1000 ml. sol.kesilmiştir. İlacın prospektüsünde 24 saat süreyle askıda kalabildiği ve pompalı, ayarlı olduğu belirtildiği için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
5 Yasmin 21 tb düzensiz menstrüasyon tanısında verilmiştir. İlacın düzensiz menstrüasyon tanısı olmadığı için kesinti uygulanmıştır.


28 Temmuz 2011     Okunma Sayısı : 10899