İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ocak 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

3 kutu Simponi 50 mg bedeli Ankilizon spondilit tanısı ile tedavide devam kriteri olan BASDAİ değerindki 2 birimlik düzelme koşulu sağlanmadığı için kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanına, uygun tarih ve BASDAi değerlerini içeren BASDAİ formuna ve raporda gerekli düzeltmelerin yapılmış olmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir
2 kutu Synagis 50 mg bedeli reçete ile ilişkilendirilmiş olan 17.02.2017 tarihli rapor SUT Madde 4.2.20 de belirtilen şartları sağlamadığı gerekçesi ile kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan yenidoğan bakım ünitesi epikriz özetinde bronkopulmoner displazi tanısı yer aldığından ilaç raporunda hastanın 28 günden daha fazla ventilatör ve oksijen desteği aldığı belirtildiğinden kesinti iptal edilmiştir.
9/11/2017 tarihli raporda SUT 4.2.15 E2 maddesindeki koşul olan "tigagrelor" başlanmadan önceki 72 saat içinde hastaneye yatırılmış denmesine rağmen, 28.03.2016 tarihinden itibaren düzenli olarak "Brilinta tb" kullandığı ve raporun çıktığı tarihte bu tableti kullanmakta olduğu görüldüğünden 3 kutu Brilinta tb. bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ve ekinde 05.04.2017 tarihli rapordaki hata ile ilgili belgeler sunulmuştur. İlaç alındığı tarihte geçerli olan bu raporda 24.03.2017 de MI geçirdiği beyan edilmiş olup bu hastanın elinde ilaç mevcuttur. Kesinti olan 09.11.2017 tarihli raporda 11.06.2017 tarihinde acil servise müracaat ettiği belirtilmiş olmasına rağmen bu tarihte de tikagrelor için geçerli raporu olduğu ve halen ilacı kullandığı görüldüğünden kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Revlimid bedeli tedaviye ara verildiği için kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında hastanın Ekim 2015 tarihinde Otolog kök hücre nakli olduğu be nedenle Revlimid tedavisine ara verildiği bildirilmiştir. Medula Sisteminden kontrol edildiğine 20.02.2017 tarihinde ilk kürü alarak tekrar tedaviye başladığı görülmüştür. Mart ve Nisan aylarında diğer kürleri alıp 3 kür sonrasında minör yanıt aldığı belirtilmiş fakat ara vermeden devam etmesi gerekirken 24.10.2017 tarihinde yani 3.kürün bitiminden 5 ay sonra tedaviye devam edilmiştir. Doktor beyanında hastalığın remisyonda olması sebebiyle bu aranın verildiği belirtilmiş olsa da ilacın Küb/Kt bilgisinde böyle bir kullanımı olmaması sebebiyle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Revlimid bedeli tedaviye ara verildiği için kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında hastanın Ekim 2015 tarihinde Otolog kök hücre nakli olduğu be nedenle Revlimid tedavisine ara verildiği bildirilmiştir. Medula Sisteminden kontrol edildiğine 03.04.2017 tarihinde ilk kürü alarak tekrar tedaviye başladığı görülmüştür. Mayıs ve Haziran aylarında diğer kürleri alıp 3 kür sonrasında minör yanıt aldığı belirtilerek Temmuz ayında 4.küre devam edilmiş fakat ara vermeden devam etmesi gerekirken 14.11.2017 tarihinde yani 4.kürün bitiminden 3 ay sonra tedaviye devam edilmiştir. Doktor beyanında 24 Temmuz ile 14 Kasım tarihleri arasında nötröpeni nedeniyle bu aranın verildiği belirtilmiş olmasına rağmen ilacın Küb/Kt bilgisinde nötrofil <0,5x10/L'ye düştüğünde tedaviye ara verileceği belirtilmiş olup laboratuvar sonuçlarında nötrofil sayısının bu değere düşmediği görülmüştür. Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


20 Mart 2018     Okunma Sayısı : 2667