İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Şubat 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

3 kutu Simponi 50 mg bedeli hasta tedaviye ara vermediği halde başlangıç değerleriyle çıkan rapor, devam kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle ile kesilmiştir. SUT'un 4.2.1.C-1-6 maddesinde "tedaviye uzun süre ara veren (3 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır" denmektedir. Medula sisteminden hastanın ilaç alış tarihleri kontrol edildiğine tedaviye 3 aydan uzun süre ara vermediği görülmektedir. Raporda hastanın tedaviye 4 ay ara verdiği ifade edilmiş fakat itiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı ile bu ifadenin sehven yazıldığı, tedavi devamındaki BASDAİ değerinin 2,5 olduğu ve hastanın mevcut iyilik halinin devamı için tedavisinin uygun olduğu belirtilmiştir. Dilekçe ekinde sunulan BASDAİ değerinin2,5 olduğunu gösteren doktor onaylı belgeye ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olmasına istinaden kesintinin iptaline karar verilmiştir.
Raporda "monoterapi ile tedaviye yanıt alınamamıştır" ibaresi yer aldığı için verilen 3 kutu Cardopan 160 mg bedeli kesilmiştir. Valsartan etken maddeli ilaç olan Cardopan tb. SUT Ek4/F madde 51'e göre hipertansiyon tanılı uzman hekim raporuna dayanılarak karşılanmaktadır. Rapor bu koşulları sağladığından yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
Reçete ile ilişkilendirilen fenilketonüri raporu olmasına rağmen fenilketonüri tedavisinde kullanılan hiçbir mama almadığı gerekçesiyle 60 kutu Resource Junior 200 ml'de katılım payı kesilmiştir. Hastanın eski raporları incelendiğinde hepsinin E63 beslenme eksiklikleri, E88.9 metabolik bozukluklar tanıları ile düzenlendiği, fenilketonüri tanısının yer almadığı görülmüş bu nedenle yapılan katılım payı kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
3 kutu Decapeptyl depot 3,75 mg bedeli "tedavi kızlarda 9 yaşının, erkeklerde 10 yaşının altında başlatılmalıdır" gerekçesiyle kesilmiştir. Puberte Prekoks tanılı raporla verilen Decapeptyl (triptorelin asetat-LH-RH analoğu) için Medula ilaç bilgisinde ödeme kriteri olarak 0-12 yaş aralığı tanımlanmıştır. SUT Ek-4/D listesinde 7.1.5-puberte prekoks tanısında LH-RH analoglarının muafiyeti vardır. Hasta 2007 doğumlu olup puberte prekoks tanısı ile ilgili medula ilaç kartında belirtilen yaş aralığında olduğundan yapılan kesinti iptal edilmiştir.
09.03.2017 tarihli raporda "27.02.2017 tarihinde acil servise müracaat etmiştir" ibaresi yer aldığı için Tikagrelor başlanmadan önceki 72 saat öncesinde hastaneye yatırılmış olması şartı nedeniye 4 kutu Brilinta 90 mg bedeli kesilmiştir. Hastanın raporu incelendiğinde SUT 4.2.15.E maddesinde belirtilen şartlara uyduğu ve raporda belirtilen açıklamalar itiraz dilekçesi ekinde belgelendiği için kesinti iptal edilmiştir.


20 Mart 2018     Okunma Sayısı : 4155