İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mayıs 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

Raporda Betanorm Mr 60 tb dozu 1*1 iken 2*1 dozda karşılanmıştır. Doz aşımı sebebiyle 1 kutu Betanorm kesintisi uygulanmıştır. SUT 4.1.1-3 maddesinde belirtildiği üzere rapordaki doz aşılamayacağı için ve eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra rapora ekletilen dozla ilgili olarak da rapordaki düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
10 kutu Colidur tb bedeli SUT Ek-4/E Sistemik antimikrobik ve diğer ilaçların reçeteleme kuralları listesinin 22. maddesinde belirtilen endikasyonlarda verilmediği gerekçesi ile kesilmiştir. İtiraz dilekçesinde belirtilen hepatik ensefalopati tanısı karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda görülen nöropsikiyatrik anormallikler olup anormalliklere bağlı gelişen beyin fonksiyon bozukluğunu ifade eder.

İtiraz dilekçesinde hastada hepatik ensefalopati ve karaciğer yetmezliği olduğu belirtilmiş olsa da bunu destekleyen bir belge sunulmamıştır. Reçete ve raporda "K72-Karaciğer yetmezliği" ve "hepatik ensefalopati" tanısı değil "K74.6-Karaciğerin diğer tanımlanmamış sirozu" tanısı yer almaktadır. Bu sebeple yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

 

Reçetede 3 kutu Brilinta bedeli SUT 4.2.15E maddesinde belirtilen kullanım koşullarına uymadığı gerekçesiyle kesilmiştir. 01.02.2018 tarihli raporla hasta 56 günlük ilaç almış olup bu raporda hastanın 18.12.2017 tarihinde yani halen ilaç kullanıyorken tekrar acil servise müracaat ettiği belirtilmiştir.

 

Yapılan incelemede 18.12.2017 tarihinde hastaya yatış işlemi yaparak stend takıldığı görülmüştür. SUT'un 4.2.15.E2 maddesine göre kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

 

1 kutu Aranesp 80 mcg reçetesinde hemoglobin değeri 11,2 olarak yazılmıştır. SUT 4.2.9.A1'de ") Eritropoietin alfa-beta-zeta, metoksipolietilen glikol epoetin beta ve darbepoetin ile tedaviye başlamadan önce; hastanın ferritin ve/veya transferrin saturasyonu (TSAT) değerlerine bakılacaktır. Bu değerler TSAT < %20 ve/veya ferritin <100 µg/L ise hastaya öncelikle oral veya intravenöz demir tedavisine başlanacaktır. TSAT ≥ %20 ve/veya ferritin ≥ 100 µg/L olduğunda hemoglobin değeri 10 gr/dl altında ise tedaviye başlanır." denilmektedir.11,2 g/dl değeri tedaviye başlamak için uygun olmadığından kesinti 1 kutu Aranesp 80 mcg kesilmiştir. 

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede 02.03.2018 tarihli hemoglobin değerinin 9,8 olduğu, reçeteye sehven 02.02.2018 tarihli hemoglobin değerinin yazıldığı reçeteyi yazan hekim tarafından beyan edilmiş olup, doğru değerin e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine, gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

 

Alkol derecelerine yönelik bilimsel çevrelerden alınan görüşler doğrultusunda majistral reçetelerde alkol çevirmesi, seyreltilmesi yapılmadan hazırlanan majistral ilaç reçetelerine kesinti uygulamıştır.

 

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

Reçetede verilen 16 kutu Excipial lipo bedeli 1 kutu ilacın kullanım süresi 10 gün olduğu gerekçesi ile kesilmiştir.

Medulada Excipial lipo solüsyonun ilaç kartında 1 kutu için kullanım süresi 10 gün olarak tanımlandığından 3 aylık raporlu olarak 9 kutu bedeli ödenerek 3 aylık dozu aşan ilaç bedelinin kesilmesi uygun görülmüştür. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

 

Rhogam Anti D'nin renkli reçetesi beyaz reçeteyi yazan hekim tarafından yazılmamıştır gerekçesi ile 1 kutu Rhogam Anti D kesintisi uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde her iki hekimden de alınan yazılarda ilacın acil servisten yazıldığı, renkli reçete sisteminde sorun olduğundan dolayı hasta mağduriyetine engel olmak açısından mor reçetenin başka bir hekim tarafından yazıldığı beyan edilmiştir. Renkli reçetenin aynı hekim tarafından yazılması durumunda ödemeye çevrilmesi kararı ile reçete iade edilmiştir.


06 Temmuz 2018     Okunma Sayısı : 3388