İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Temmuz ve Ağustos 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

Reçetede anne kan grubu:Arh+, baba kan grubu: Arh+ olarak belirtilmiştir. Anne ve baba kan grupları + olduğu için kan uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 KUTU Rhogam bedeli kesilmiştir.  İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne kangrubunun (-) olduğu görüldüğü için kesinti iptal edilmiştir.
Reçetede 28 günde 5 gün kullanım olarak değerlendirilip sisteme bu şekilde işlendiğinde 3 kutu Temodal 100 mg kapsül ve 6 kutu Temodal 200 mg kapsül bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi eki ve prospektüs bilgileri incelendiğinde hastanın ışın tedavisi aldığı ve tedavi süresince ilacı hergün kullandığı görüldüğünden kesinti iptal edilmiştir.
Reçetede endikasyon dışı belgeden bahsedildiği ancak hastaya ait endikasyon dışı belge olmadığı için 1 adet Flebogamma %5 10gr ve 1 adet Flebogamma 5 gr bedeli kesilmiştir. SUT'un 4.2.12.B.1f maddesinde Kronik inflamatuvar polinöropati (CIDP) ve multifokal motor nöropati (MMN) endikasyonlarında ise steroid tedavisine (puls ve idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap veya steroid tedavisine kanıtlanmış komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında ilgili uzman hekimler nöroloji uzman hekimleri tarafından, 1 yıl süreyle düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden ilgili uzman hekimlerce reçete edilebilir. (Bu endikasyonlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı aranmaz.) denmekte olup rapor bu şartlara uygun olduğundan kesinmti iptal edilmiştir.
 
SUT'un 4.2.6. büyüme bozukulukları maddesine göre kemik yaşı takvim yaşına göre 2 yıl olmadığı ve ilgili maddedeki diğer şartlar sağlanmadığı gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. Raporda takvim yaşı 12 yaş 3 ay, kemiş yaşı: 12 olarak yazılmıştır. Doktor tarafından kemik yaşının yanlış yazıldığına dair yazı ve raporda düzeltme yapılarak kesintiye itiraz edilmiştir. SUT'un 4.2.6.A.1 maddesine göre gerekli şartları sağlamadığı gerekçesiyle kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Andorex gargara için raporda endikasyon olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Hastanın raporunda DM, Böbrek Yetmezliği, Böbrek Nakli ve HT teşhisleri yer almaktadır. Hekimin yazılı beyanı, belgeler ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmasıyla kesinti iptal edilmiştir.


10 Ekim 2018     Okunma Sayısı : 2229