İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ekim 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

6. aydaki DAS skoru olmadığı için Humira 40 mg kesintisi yapılmıştır. Hastanın reçete ve raporları incelendiğinde DAS 28 skorunda ilk 3 aylık kullanım sonrasında 0,6 puandan fazla iyileşme olduğu ve ilaç kullanımı sonrasında Temuz 2018 DAS 28 skorunun 3,2 olduğu görülmüştür.  SUT'un 4.2.1.C.1a ya göre başlangıç DAS skoruna göre 1,2 puandan fazla düşme olması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
Başlangıçta 120 kg'dan 115 kg'a düşmesi sebebiyle  SUT'un 4.2.18.4 maddesi gereği Thincal kapsül bedeli ödenmemiştir. SUT 4.2.18.4: "Tedavinin 12 haftası sonunda hastalarda başlangıçtaki vücüt ağırlığının en az % 5'ini kaybetmesi halinde tedavinin devamına karar verilirse, yeni bir rapor daha düzenlenereke tedavi üçer aylık sürelerde uzatılabilecektir. 12 hafta sonunda vücut ağırlığının en az % %2inin kaybolmaması halinde tedavi kesilecektir." denmektedir. Raporda hastanın kliosu 115 olarak belirtilmiş olup, 113 kg olması gerekirken sehven yazıldığı doktor beyanı ve hasta takip çizelgesiyle belgelendiği için kesinti iptal edilmiştir.
Raporda BASDAi değeri uygun olmadığı için Enbrel kesintisi yapılmıştır. Doktor  tarafından rapora BASDAİ değerinin sehven 2,8 olarak yazıldığını Haziran 2018 BASDAİ değerinin 7,2 olduğunu belirten yazı ve raporda gerekli düzeltmeler yapılması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
Eporon 4000 ıu/0,4ml hazır enfektör bedeli kg başına hastanın alması gereken doz 14.16*56,5=822 ıu/hafta olarak yazıldığından kesinti yapılmıştır. Reçetede haftalık kg başına 14,16 ıu olarak belirtilen dozun, doktor tarafından sehven yazıldığı kullanılması gereken dozun 56,5*150ıu= 8475 ıu/hafta olarak beyan edilmiş olup SUT'un 4.2.9.A.1.1de belirtilen hemoglobin değerine göre uygun olduğu için medula sistemi üzerinde hatalı yazılan haftalık kullanım dozunun düzeltilmesi takdirde ödenmesine karar verilmiştir.
Hasta 1*50 dozda Toujeo kalem ve günde 4 adet insülin iğne ucu kullanmaktadır. SUT ve Protokol'e göre 1 kutu insülin iğne ucu bedeli ödenmiştir. İtiraz Komisyonu'nda dosya değerlendirilmiş ve SUT'un 3.3.5.2. maddesi ve Protokol'ün 3.9. maddesindeki "…İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenir." ifadesi gereği 1 kutu bedeli ödenmiştir. 
Dropoetin 4000 ıu haftada 3*4000 şeklinde 3 adet karşılanmıştır. SUT'un 4.2.9.A.1.3. maddesine göre "…. Eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 ıu/kg/hafta ve idame dozu 25-75 ıu/kg/haftadır." kesinti uygulanmıştır. İlacın medula kullanışı 1 ünite hesabıdır ve prospektüsünde kullanımı haftada 3 doz şeklindedir. 67*150=10.050 ünite kullanacak olan hastanın 3*4000 girilmesi gerekmektedir. Düzeltme yapıldığı şekilde girilirse her hafta son ampulde kalan 1950 ünitenin gelecek haftaya saklanması  gerekmektedir. İtiraz dilekçesi, medula ilaç bilgisi ve ilaç prospektüsü incelendiğinde hastanın haftada 3 defada uygulanacak dozunun 10.050 ıu olduğu ve bir defada uygulanacak dozun 10.050/3=3350 ıu olduğu görülmüştür. Prospektüs bilgisine göre her bir şırıngadan yalnızca bir doz Dropoetin alınabileceğinden 4000 ıu'luk dozdan haftada 3 uygulama 3*4000 olarak medulaya giriş yapılması uygun görüldüğünden kesinti iptal edilmiştir.


08 Kasım 2018     Okunma Sayısı : 3189