İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Kasım 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Uyku bozuklukları G.47.9 tanısı ile Gyrex tb reçetesi karşılanmış ve ilacın endikasyonlarında uyku bozukluğu olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Rapora sonradan hafif depresif nöbet tanısı eklenmiş ve doktordan yazılı beyan alınmıştır.

 

G47.9 Uyku bozuklukları tanısı SUT Ek-4/D "Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi"nde yer almamaktadır. Uzun süreli kullanımı sağlık kurulu ile belgelendirilen ilaçlar katılım payı alınmak koşulu ile (20.00 kodlu raporla) en fazla 3 aylık tedavi dozunda reçete edilebilmekte olup, SUT 4.1.4.4.a maddesine göre endikasyon uyumu aranmaktadır. RApora sonradan eklenen tanı için itiraz dilekçesi ekinde destekleyici geçerli bir belge sunulmadığı için kesinti onaylanmıştır.

 

Reçetede Vasoxen tb. yazılı iken Vasoserc tb. verildiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesinde reçetede yazılı olan vertigo teşhisi ve 24 mg 60 tb formu sebebiyle Vasorserc tb verildiği beyan edilmiştir.

 

Reçete incelendiğinde Vasoxen tb. Yazıldığı görüldüğü için kesinti onaylanmıştır.

 

 

Xeplion 100 mg 1. gün dozu olarak 150 mg 8. gün dozu olarak karşılanmıştır. SUT'un 4.1.8.2.maddesine göre "SUT Ek-4/F listesinde yer alan ilaçlar için raporda ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi belirtilir" denmektedir. Raporda doz belirtilmediğinden en düşük doz ödenmiştir. Ayrıca SUT Ek-4/F listesi 39.1 maddesine "Paliperidonun 3 aylık depo parenteral formları (Aralıksız en az 4 ay süreyle paliperidonun 1 aylık depo parenteral formunun kullanımı sonrası klinik olarak stabil olan hastalarda bu durumun belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır. 3 aylık depo parenteral form ile stabil olan hastalarda tedaviye üç aylık depo parenteral formla devam edilir. Bu tedaviye devam edilemeyen hastalarda ise gerekçesinin belirtildiği psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bir aylık depo parenteral formuna yeniden geçilebilir.)" denmektedir.

 

itiraz dilekçesi incelendiğinde raporda Protokol'e göre iade nedeni olan eksikliklerin olduğu görüldüğünden reçetenin eczaneye iade edilerek gereken düzeltmenin yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Haemate-P 500 iu adlı ilaç, reçetede akut burun kanaması olduğu belirtilmiş olmasın arağmen hastanın akut kanama raporu olmadığı gerekçesiyle kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.27.A.1.b maddesinde "Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." denmektedir.

 

SUT'un 4.2.27.A.1b. maddesinde "Faktör düzeyi % l'in altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir." denmektedir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı ile reçete tarihinde akut kanama olmadığı belirtilmiş olup hastanın reçetesinde yazılan dozun haftada 1500 iu profilaksi dozunda olduğu görülmüştür. Dolayısıyla reçetenin karşılanması için yeni bir akut kanama raporuna gerek yoktur. Kesinti iptal edilmiştir.

 

Majistral ilaç kapsamındaki ilaç bedelleri (Nutraplus krem) 10 günde 1 kutu ödenir gerekçesiyle kesilmiştir.

 

Medula'da ilaç kartlarında Nutraplus Krem kullanım süresi 10 gün olarak tanımlanmıştır. SUT'un 4.1.4. Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığının 1.maddesinde "…. Majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir" denmektedir. Bu nedenle kesinti kesinleşmiştir.

 


05 Şubat 2019     Okunma Sayısı : 3831