İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mart - Nisan 2019 Dönemi İtiraz Komisyonu Sonuçları

Hastaya 31.07.2018 tarihli rapor ile Simponi'den Humira'ya geçiş yapılmıştır.26.10.2018 tarihli rapor ile yine Humira kullanmış, 25.12.2018 tarihli rapor ile (6,8 BASDAİ ve CRP 26,0) Humira'dan Simponi'ye geçiş yapılmış ve kesinti uygulanmıştır. 

 

Aksiyel tululumlu ankilozan spondilit teşhisinde Anti TNF kullanım şartları SUT 4.2.1.C-1(2)(4)(6). Maddelerde belirtilmiş olup ilaçlar arasında geçiş için kriter bulunmamaktadır. Rapor ve reçeteler incelendiğinde aynı anda iki farklı Anti TNF kullanımı olmadığı görülmüş ve kesintinin iptaline karar verilmiştir. 
KBY hastasının önceki raporunda Ca: 7,8'dir. Yeni raporunda raporu idame rapor habul edilip SUT'un 4.2.9.C maddesinin 2.bendinde belirtilen serum kalsiyum düzeyi 10,2 mg/dl yi geçmemiş olduğu için hastaya Paridev amp. verilmiştir.

Hastanın Medula sistemindeki rapor ve reçeteleri incelendiğinde 14.07.2017 tarihli raporu ile parikalsitol kullanmaya başladığı, başlangıç kalsiyum değerinin 7.8 olduğu görülmüştür. 19.07.2018 tarihi rapor parikalsitol için devam raporu olduğu ve 17.01.2019 tarihli reçetesinde yazan kalsiyum değeri Ca: 7,7 olduğu için SUT'un 4.2.9.C.1.2 maddesine istinaden istenen kriterlere uyduğu için kesinti iptal edilmiştir.

 

Hasta enbrel (etanarsept) tedavisi altındayken ilaca bir süre ara verildiği için başlangıç raporu çıkarılmıştır. SUT'un 4.2.1.C. Maddesi gereği başlangıç tedavisi olması için ilaca 6 ay ara verilmesi gerekli olduğundan BASDAİ değerleri de uygun olmadığından kesinti uygulanmıştır.

 

İtiraz dilekçesi ekinde raporda sehven hatalı yazan BASDAİ değerleri düzeltilerek idame tedavi olduğu belirtilmiş ve kesinti iptal edilmiştir.
Reçete Nexium 40 mg 28 tb. İki kutu ve altına 28 gün günde 1*1 yazmaktadır.  Reçete verilirken ilaç 28 günlük hasta günde bir kullanacak ve 2 kutu kullanacak şeklinde değerlendirilerek 2 kutu karşılanmıştır. Günde 1 tb. ve 28 günlük kullanım için içeriği 28 tb. olan 1 kutu Nexium tb. yeterli olduğundan kesinti uygulanmıştır.
Reçetede kanama olduğu belirtilmiş olmasına rağmen hastanın akut kanama raporu olmadığı ve SUT'un 4.2.27.A1a ve b. Maddelerinin şartlarını sağlamadığı için6 adet Advate flakon kesilmiştir.

Hastanın reçetesi karşılanırken 4500 ünite ve profilaksi raporu işlenmiştir. SUT'un 4.2.27.A.1 maddesinde  "Faktör düzeyi  % 1'in % 1 veya altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir. b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." denmektedir. Reçete karşılarken sistemdeki akut kanama raporu ile değil de profilaksi raporu seçildiği için kesinti iptal edilmiş, akut kanama raporu seçilmesi sağlanmıştır.

 

Gonal-F raporu 20.16 Ovulasyon Indüksiyonu (OI) rapor kodu ve N93.9 Anormal uterus ve vajina kanaması teşhisiyle çıkarılmıştır. 

 

Kesinti sonrası hastanın raporuna E28.2 Polikistik Over Sendromu tanısı ekletilmiştir. Ancak kesinti onaylanmış olup dosya SGK Ankara İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
Reçeteye yazılan Cellcept tedavi şeması zorunlu ilaç listesinde yer aldığından hastanın günlük kullanım miktarının mg olarak eklenmesi için eczaneye iade edilmiştir. Cellcept 2*500 mg olarak rapora ilave edilmiştir. Reçete dozu ise 500 mg 2*2 olarak işlenmiş olduğu için SUT'un 4.1.3.3 maddesindeki "..... raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz." ifadesi gereği reçete dozu rapor dozuna göre 2*1 şeklinde düzeltildiğinde 4 kutu Cellcept 500 mg bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde belirtilmiş olan 2*1000 mg şeklindeki düzeltme kesinti sonrası yapıldığı için ve düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olduğu için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.


26 Eylül 2019     Okunma Sayısı : 3158