İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinde ulaşabilirsiniz.

Şubat 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

3.02.2014

NO KONU SONUÇ
1 DAS Skorunda 0,4  puan üzerinde iyileşme sağlanmıştır yazdığı için 3 kutu Simponi 50 mg. Enj. Bedeli ödenmemiştir. Ancak hastanın raporu incelendiğinde başlangıç DAS değerinin 7,64 ve son DAS değerinin 3 olması, dolayısıyla 1,2 puandan fazla iyileşme olması ve rapora da 1,2 puandan fazla iyileşme olduğunun ekletilmesi nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
2 Lucentis 10 mg flk. Medula Sistemi'ne ayda 1 yerine sehven günde 1 girilerek 26.12.2013 tarihinde ilaç alması gerekirken 09.12.2013 tarihinde ilaç alımı olduğu için 1 kutu Lucentis flk. Bedeli ödenmemiştir.( İlacın ayda 1 kullanılması gerekmektedir.26.11.2013 tarihli re.ete sisteme yine aynı eczane tarafından yanlış girildiği için medula sistemi 09.12.2013 tarihli reçeteyi kabul etmiştir.) İlacı uygulayan hekim, hasta ve depodan alınan yazı ve belgelerle, sisteme yanlış giriş yapılmış olsa dahi hastaya ilacın ayda 1 uygulandığı gösterilerek kesintiye itiraz edilmiş ve dosya SGK Ankara itiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
3 Novofine Needles iğne ucu küpürü reçete ekinde Kurum'a iletilmediği için kesinti uygulanmıştı. İğne uçları , Ek Protokol'ün 3.3.1 maddesi 6. fıkrasında sözü edilen iade edilecekler ilaçlar kapsamına alınmadığından kesinti uygun bulunmuştur.

  19.02.2014

NO KONU SONUÇ
1 EDDS skoru 5,5'tan yüksek olduğu için 3 kutu Copaxone 20 mg ödenmemişti. Ancak hastanın raporunun çıktığı tarihte yapılan nörolojik muayenesinde EDDS skorunun 3,5 olarak tespit edildiğinin belgelenmesi ve sehven rapora 3,5 yerine 6,5 yazıldığının hekim tarafından yazılı olarak beyan edilmesi ve raporda gerekli düzenleme yapılmış olması nedeniyle kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.
2 Günlük kalori ihtiyacı 1700 kcal aşıldığı için 12 kutu Isosource Junior Vanilla 250 ml bedeli ödenmemiştir. Eczacı itiraz dilekçesi ekinde hastanın raporuna 1850 kcal'yi ekletmiştir. Ancak raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihi olan 13.02.2014'ten itibaren geçerli olacağı için kesinti uygun bulunmuştur.


21 Şubat 2014     Okunma Sayısı : 3431