İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinde ulaşabilirsiniz. Aralık 2013 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 06.12.2013

NO KONU SONUÇ
1 SUT'un 4.1.4.(4) maddesine göre bir ilacın prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkündür. Eczane tarafından itiraz dilekçesinde sistemin maksimal dozu hesaplayıp ilacın verilmesini engellemediği belirtilmiştir. Ancak SUT'un 5.1.(2) maddesinde de "sunulan hizmete ilişkin Medula sisteminde alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenmemiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edecektir." dendiğinden sistemin maksimal dozu kontrol etmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.  Eczacı, nöroloji hekiminin ilacın dozuna karar vererek rapora ve reçeteye yazmasını ve Medula sisteminin herhangi bir doz kısıtlaması yapmaması gerekçeleriyle itiraz etmiş ve konu SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
  18.12.2013
NO KONU SONUÇ
1 6 kutu Enbrel 25 mg bedeli devam raporundaki ACR kriteri tutmadığı için ödenmemişti.  Ancak raporu çıkaran hekim tarafından hastanın etanarsept tedavisi ile önce ACR pediatrik 30 yanıtının daha sonra tedaviye devam edilerek ACR pediatrik 50 yanıtının alındığı, rapora yanlışlıkla ACR pediatrik 30 yanıtı alındığının yazıldığı ve hatanın düzeltildiği yazılı olarak beyan edildiğinden kesinti iptal edilmiştir.
  26.12.2013
NO KONU SONUÇ
1 Kronik Hepatit B hastasının ilk raporunda Viread tb. ile tedaviye başlanmıştır. Hastanın HBV DNA değeri 19.900 ıu'dir. SUT'un 4.2.13.A.5.b maddesinde HBV DNA değeri 2.000.000 ıu'nin üzerinde olan hastalarda Viread kullanılabilmesinin mümkün olması sebebiyle kesinti uygulanmıştır.  Dosyaya itiraz edilmiştir.
2 30 adet Balance % 1,5 glu 1,25 periton diyalizi 2000 ve 90 adet balance sleep safe % 1,5 glu 1,25 kal.per.diy.sol. 5000'nin fatura ekinde küpürü olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Kurum'a faturaların teslim tarihinden sonra küpürlerin depo tarafından ulaştırılması, reçetenin e-reçete olması sebebiyle kontrolünün gözden kaçmış olabileceği, ilaçların hastaya ulaştığının teyit edilmesi nedenlerinden dolayı kesintinin ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
3 Hasta günde tek doz insulin kullandığı için 4*1 olan iğne ucu bedeli 1*1 olarak düzeltildiğinde 3 kutu Micro-Fine iğne ucu bedeli ödenmemiştir. Hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde  günde tek doz Lantus kullandığı, Novorapid Flexpen'in ve Humalog Mix Enj.kaleminin mayıs ve ağustos 2013 tarihlerinde bittiği ve halen bu insülinleri almadığı görülmektedir. Hastanın günde 4 insülin ucu kullanımı olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara SGK itiraz Üst Kurulu'na iletilmiştir.


17 Ocak 2014     Okunma Sayısı : 3307