İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinde ulaşabilirsiniz. Kasım 2013 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 08.11.2013

NO KONU SONUÇ
1 SUT gereği kanama endikasyonunda 1 günlük doz ödeneceği için 7 kutu Kogenate FS 500 IU ve 7 kutu Kogenate FS 1000 ıu flk. bedeli kesilerek birer kutu ödenmişti. Hastanın Medula Sisteminde profilaksi raporuna istinaden yazılan e-reçetesinde kanama yeri ayak baş parmağı olarak belirtilmiştir. SUT'un 4.2.2.7.A.1.b maddesinde: "profilaksiye istinaden faktör kullanan hastalarda ayrıca akut kanama yaşaması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için hematoloji uzman hekimi tarafından 3 gün süreli yeni bir uzman hekim raporu düzenlenir." denmektedir. Ancak hastanın medula sisteminde böyle bir raporu bulunmamaktadır. SUT'un 4.2.27.A.2 maddesinde ise: "acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut ancak ilaçta doz artırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimini el yazısı ile belirlenmesi koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir." denmektedir. Bu maddeye göre en fazla bir günlük doz karşılanabileceği için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Hastanın kanaması olmadığına, profilaktik olduğuna dair doktor ve hastanın beyanatı doğrultusunda kesintiye itiraz edilmiş, dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
  15.11.2013
NO KONU SONUÇ
1 Neorecormon 3000 ıu 6 kul.hazır şırınganın etken maddesi ve SGK etken madde kodu raporda etken maddeler bölümüne yazılmamış, açıklamalar bölümüne yazılmıştır. Etken maddeler bölümünde etken madde ve SGK kodu olmadığı gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. Etken maddenin açıklamalar bölümünde yer alması ve Medula Sistemi'nin raporu kabul etmesi nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
 2 Reçete ekinde 180 adet CAPD 17 Stay safe 200 ml ve 30 adet CAPD 19 Stay safe 2000 ml küpürü olmadığı için Protokolün 3.2.4. maddesine göre kesinti yapılmıştır. Kesintiye itiraz edilmiş, dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
3 Xamate 100 mg 60 ftb için rapor dozu günde 3*1 iken, reçetede 4*1 yazımış ve eczane tarafından reçetedeki doza göre karşılanmıştır. SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapor dozu aşılamayacağı için 1 kutu Xamate 100 mg 60 tb bedeli ödenmemiştir.
  22.11.2013
NO KONU SONUÇ
1 Reçete ekinde 2 adet Lifecheck strip küpürü olmadığı için Protokol'ün 3.2.4. maddesine göre kesinti yapılmıştır. Kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
  29.11.2013
NO KONU SONUÇ
1 Xarelto 10 mg 10 tb. hastanın aynı ilacı 07.09.2013 tarihli reçete ile de daha önce alıp kullandığı görüldüğünden kesilmiştir. SUT'un Ek-4F Ayaktan tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaçlar listesinde madde 54: "Rivaroksaban: Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde, bu durumun belirtildiği ortopedi uzman hekimlerince düzenlenen rapora dayanılarak; diz için en fazla 1 kutu, kalça için en fazla 3 kutu kullanım bedeli ödenir" hükmüne göre yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. SUT'taki 1 kutu ifadesi için ayrıntı getirilmediğinden (ay, yıl, reçete başına veya ömür boyu) dolayı kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 Yurtdışı sigortalısına ait 1 kutu Alvastin 10 mg.90 tb.'in karekod sonlandırması yapılmadığı için eczaneye iade edilmiştir. Ancak ilacın son kullanım tarihi geçtiği için eczane tarafıdan karekod sonlandırması yapılamamıştır.  Protokol'ün 3.2.8. "Yurtdışı sigortalıları için, provizyon sisteminde müstehaklık sorgulaması yapılıncaya kadar, Sosyal Güvenlik İl merkez Müdürlüklerince düzenlenmiş "Sosya Güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi, bu sigortalılara ilişkin deneme ilaç provizyon çıktısı ve İTS!ye karekod bildirimi yapıldığına dair çıktı reçeteye ekelnecek olup, ayrıca adlarına düzenlenen reçetelere sağlık yardım hakkını veren ülkenin adı yazılacaktır" maddesi hükmüne göre kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.


03 Aralık 2013     Okunma Sayısı : 4213