İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Mart 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

05.03.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmemiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı etken maddeler bölümüne yazılmıştır. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu Plavix 75 mg 90 tb kesilmiştir.
2 Reçetede Lantus Solostar kartuş ve Ime Fine İğne ucu günde 2 defa olarak yazılmış ve 1'er kutuları kesilmişti. Ancak SGK Ankara İtiraz Komisyonu'na gönderilen cevabi yazıda glarjin insülinlerin SUT'a ve Protokol'e göre endikasyon uyumu araması gereken ilaçlardan olmadığı, prospektüsünde dozun ve uygulama zamanının kişiye göre ayarlanması gerektiği bilgisi yer alması nedeniyle kesintiler iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
3 Hasta sadece oral antidiyabetik kullandığı için 2 kutu Ebsensor Blood Glucose 50 strip bedeli ödenmemişti.  Hastanın almış olduğu ilaçlar ve raporu incelendiğinde insülin kullanmadığı görülmektedir. Hasta oral antidiyabetik ilaçlar ve Byetta adlı antidiyabetik ilacı kullanmaktadır. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır.
4 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı etken maddeler bölümüne yazılmıştır. ASA intoleransı ve ASA aynı raporda bulunduğundan 1 kutu Karum 75 mg 90 tb kesilmiştir.
5 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı etken maddeler bölümüne yazılmıştır. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu Plavix 75 mg 28 tb kesilmiştir.
6 Majistral reçetelerde alkol derecesi belirtilmemiştir.  Bilimsel çevrelerden alınan görüşler doğrultusunda alkol çevirmesi yapılmayıp, 96 derece alkol kullanıldığı için kesinti uygulanmıştır.

 

06.03.2014

NO KONU SONUÇ
1 Majistral reçetelerde alkol derecesi belirtilmemiştir. Bilimsel çevrelerden alınan görüşler doğrultusunda alkol çevirmesi yapılmayıp, 96 derece alkol kullanıldığı için kesinti uygulanmıştır.

 

12.03.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmemiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı etken maddeler bölümüne yazılmıştır. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu Plavix 75 mg 90 tb kesilmiştir.
2 Raporda CRP değeri (0,93) yeterli olmadığı için 1 kutu Simponi 50 mg kesilmişti. Ancak hastanın Uludağ Ünv. Mikrobiyoloji laboratuvarından alınan CRP sonuç belgesine göre CRP referans değerinin 0-0,5 arası olduğu görüldüğü ve raporuna da normal CRP değer aralığı 0-0,5 olduğu ekletildiği için yapılan kesintinin sistem üzerinden iptal edilerek ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
3 Raporda CRP değeri yeterli olmadığı için 3 kutu Enbrel 50 mg. Kul. Hazır 2 kalem bedeli ödenmemişti. Ancak sunulan belgelerden MR tetkik sonucunda aktif sakroileit olduğu anlaşıldığından ve raporda da gerekli düzeltmeler yapıldığından kesintinin iptal edilerek ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.

4 İlk 6 aydan sonra hastanın BASDAİ değerinde 2 birimlik düzelme olmadığı gerekçesiyle 3 kutu Humira 40 mg. 0,8 ml 2 enj. kesilmişti. Hastanın ankilozan spondilit tanısıyla izlenmekte olduğu, Aralık 2012 BADAİ değeri 6,8 saptanınca adalimumab başlandığı, Mart 2013 tarihli BASDAİ değerinin 4,2 olması nedeniyle adalimumab devam edildiği, önceki rapordaki BASDAİ değerinin sehven yazıldığı hastanın tedavisini takip eden hekim tarafından yazılı olarakk beyan edilmiştir. U.Ü. Tıp Fak.'den gelen belgede de BASDAİ'nin 4,2 olduğu görülmektedir. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.

 

17.03.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmemiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı raporda yazılmıştır. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu Pingel 75 mg 90 tb kesilmiştir.
2 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmiş ASA'nın da 1*1 dozda kullanılacağı raporda yazılmıştır. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu  Karum 75 mg 28 tb kesilmiştir.
3 T skoru değerleri uygun olmadığı için 1 kutu Bonviva 150 mg 3 tb. bedeli ödenmemiştir. Ancak itiraz dilekçesi ekinde hastanın L2-L4 T skoru değerleri -3,03 olduğu ve rapora ekletildiği için kesinti iptal edilmiştir.
4 Rapordaki psoriyazis teşhisinde endikasyonu olmadığı için 1 kutu Protopic % 0,1 30 gr. Pomad bedeli ödenmemişti. S.U.T.'UN 4.1.4. maddesinde "Bir ilacın ruhsatlı endikasyonları ve prospektüs dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür." ifadesi gereği ve endiasyon dışı kullanım onayı olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
     

 

26.03.2014

NO KONU SONUÇ
1 Profilaksi reçetesi olmasına rağmen ilişkilendirilen rapor kut kanama olduğu için 3 günlük doz yani 1 kutu Immunine 600 iu bedeli ödenerek 15 kutu Immunine 600 iu kesilmişti.  Raporu çıkaran hekimden alınan yazıda; hastanın aysa 3-5 kez akut kanama atağı geçirmesi nedeni ile haftada 2 gün profilaksi tedavisi aldığı, 25.02.2014 tarihinde rapora sehven akut kanama yazıldığı ve profilaksi raporu olarak düzeltildiği ifade edilmektedir. Hastanın daha önceki raporlarının da profilaksi olması sebebiyle kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
2 Raporda ASA'nın 1*1 dozda kullanılacağı yazılmıştır. Hastanın ASA intoleransı olduğu kesinti sonrasında rapora ekletilmiştir.  SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacakatır." denildiğinden 1 kutu Karum 75 mg 28 tb kesilmiştir.


27 Mayıs 2014     Okunma Sayısı : 5638