İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Nisan 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

02.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda ASA'nın 1*1 dozda kullanılacağı yazılmıştır. Hastanın ASA intoleransı olduğu raporda belirtilmiş ancak ASA verilmemiştir. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacaktır." denildiğinden 3 kutu Plavix 75 mg 28 tb kesilmiştir.
2 Raporda ASA'nın 1*1 dozda kullanılacağı yazılmıştır. Hastanın ASA intoleransı olduğu raporda belirtilmemiş ve ASA verilmiştir. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacaktır." denildiğinden 3 kutu Plavix 75 mg 28 tb kesilmiştir.

 

09.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda ASA'nın 1*1 dozda kullanılacağı yazılmıştır. Hastanın ASA intoleransı olduğu raporda belirtilmemiş ve ASA verilmiştir. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacaktır." denildiğinden 3 kutu Plavix 75 mg 28 tb kesilmiştir.
2 Raporda hastanın ASA intoleransı olduğu hem de asa ve klopidogrelin sürekli kullanılması gerektiği raporda belirtilmiş ve ASA verilmiştir. SUT'un 4.1.3.9 maddesinde "Sağlık raporları SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlerin olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar yeni hükümlere uygun hale getirildiğinde geçerli olacaktır." denildiğinden 4 kutu Karum 75 mg 28 tb kesilmiştir.
3 Raporda Aranesp 50 mcg 4 şırınganın etken maddesi yoktur. Rapora etken maddesi ekletilemediği için Aranesp 50 mcg 4 kull. Hazır şırınga kesilmiştir.
4 Raporda ASA intoleransı belirtilmiş olmasına rağmen ASA reçete edilmiş ve karşılanmıştır. Kesinti uygulanmıştır.

 

16.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Rapordaki günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal olarak belirtilmiştir. 9 kutu Resource Glutamin  ve 3 kutu Abound 30 poşet kesilmiştir.
2 Raporda Cymbalta 60 mg 1*1 olarak belirtilmiştir. 30 mg ve 60 mg'dan 1*1 verilmiştir. 1'er kutu Cymbalta kesintisi uygulanmıştır.

 

17.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Bioflex % 0,9 İzo NACL 1000 yazılmış, sisteme % 0,9 İzotonik NACL 1000 ml işlenmiş ancak PF % 0,9 İzotonik sodyum klorür 1000 ml küpürü eklenmiştir. Sistemden düzeltilince oluşan fiyat farkı kesintisi uygulanmıştır.

 

18.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Reçetede Refresh Tears Lubrikant göz damlası yazarken yerine SYStane Lubrikan göz damlası verilmiştir.  Bu iki göz damlası eşdeğer olmadığı için 1 kutu Systane göz damlası kesintisi uygulanmıştır.

 

22.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda hastanın T skoru değerleri yeterli olmadığı için 4 kutu Fosamax 70 mg 4 tb. bedeli ödenmemişti. Ancak hastanın raporuna 8 senedir steroid kullanmakta olduğu ekletilmiş, almış olduğu ilaçlar incelendiğinde de 3 aydan daha uzun süredir günde 10 mg deltacortril tb kullandığı görülmüştür. Kesinti iptal edilmiştir.
2 T skoru değeri uygun olmadığı için 3 kutu Fosavance 70 mg 4 tb bedeli ödenmemişti.  Kesinti yapıldıktan sonra raporun açıklamalar kısmına steroid kullanımına bağlı patalojik kırıklı osteoporoz ifadesi ekletilmiş ancak hastanın kullandığı ilaçlar ve raporları incelendiğinde steroid kullanımı ve steroid kullanımını gerektirecek bir hastalık raporu ve steroid kullanımı olmadığı görüldüğünden kesinti uygulanmıştır.
3 Bir kürlük ilaç ödeneceği için 2 kutu Sutent 12,5 mg 28  kp ve 2 kutu Sutent 25 mg 28 tb. ödenmemiştir. Hekimden alınan belgede Sutent'in Tarveca, Afinator, Glivec gibi hedefe yönelik ajan olduğu, tedavinin sürekli ve progresyona kadar olduğu, bazı durumlarda 4 hafta ilaç, 2 hafta ara şeklinde kullanıldığı ifade edilmiştir. Hastanın raporu incelendiğinde Sutent'in 12,5 mg ve 25 mg lık formunun 4 hafta kullanılacağı sonra 2 hafta ara verileceği görülmektedir. Ayrıca medula sisteminde Sutent kür ilacı olarak tanımlanmışken, Glivec ve Tarceva adlı ilaçların kür ilacı olarak tanımlanmadığı görüldüğünden 1 kürlük tedavi aşıldığı için kesinti onaylanmıştır.

 

25.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Hastanın lenflunamid raporu 2 yıllık süreli çıkarılmıştır. Rapor incelendiğinde raporun açıklamalar kısmına 6 ay süreyle lenflunamid 20 mg 1*1 kullanması uygundur diye kısıtlama yapıldığı görülmektedir.  SUT'un 4.2.1.a maddesine göre lenflunamid raporlarının süresi en fazla 1 yıldır. Bu durumda bile raporun süresinin dolması nedeniyle kesinti uygulanmıştır. 

 

29.04.2014

NO KONU SONUÇ
1 Hasta günde tek doz insulin (Lantus Solostar 1*40) kullandığı için  bu insülin 9.8.2013 tarihinde bitmiş göründüğü ve halen başka insülin kullanımı olmadığı için 2 kutu Ime Fine kalem iğne ucu kesintisi olmuştur. Konuyla ilgili SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna başvurulmuştur.

2 Raporda trigliserid değeri olmadığı için 2 kutu Lipofen SR 250 mg 30 kap. Bedeli ödenmemişti.  Hastanın 509 olan trigliserid değeri rapora ekletildiği ve belgelendiği için kesinti ödemeye çevrilmiştir.


29 Mayıs 2014     Okunma Sayısı : 6278