İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Nisan 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

07.05.2014

NO KONU SONUÇ
1 Reçetede Neorecormon 5000 ıu 6 kul. 2*5000 ıu dozda 2 kutu olarak yazılmıştır ve hastanın hemoglobin değeri 11,6 ve ağırlığı 67,5 kg'dır. Hemoglobin ve kuru ağırlığına göre EPO dozu hesaplandığında 75 ıu*67,5-5062,5 ıu/hafta bulunmaktadır. Kalan ilacın tekrar kullanılması önerilmemekle birlikte hastanın Neorecormon 3000 ıu ilacı ile 2*3000 dozda tedavisi mümkün olduğundan yapılan 1 kutu Neorecormon 5000 ıu 6 kul. haz. şırınga bedeli kesilmiştir.
2 Raporda günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal aşıldığı için 80 kutu Nutrison ProteinPlus bedeli ödenmemiştir. Eczacı itiraz dilekçesi ekinde hastanın raporuna 3000 kcal'yi ekletmiştir. Ancak raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerlidir. Ayrıca hastanın günlük 2000 kcal üzerinden 1 aylık kalori ihtiyacı hesaplandığında 80 kutu değil 40 kutu Nutrison Protein Plus bedeli kesilmesine karar verilmiştir.

3 Standart ve biyouyumlu solüsyonlar için ayda maksimum 150 adet torba karşılanabileceği ve bu miktar aşıldığı gerekçesiyle 10 kutu Physioneal 40 %1.36 glukozlu periton diyaliz 2000 ml. çiftli torba bedeli ödenmemiştir. Reçetedeki 24 adet Nutrineal PD4 periton diyaliz sol. 2000 çift solüsyon aminoasit içerikli bir solüsyon olduğundan ve SUT'un 2.4.4.D.2.2. maddesinde "...aletsiz periton diyalizi uygulamalarında standart veya biyouyumlu solüsyonlar için ayda maksimum maksimum 150 adet torba olacak şekilde karşılanır. (Aminoasit içerikli ile isodextrin içerikli solüsyonlar günde en fazla 1 defa karşılanır.) denmektedir. Dolayısıyla maksimum doz aşılmamaktadır. Bu nedenle kesinti iptal edilmiştir.

 

13.05.2014

NO KONU SONUÇ
1 Clonex 100 mg 50 tb. İçin "granülosit izlem formu ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlenmiştir." ifadesi olmadığından medula sistemi üzerinden içerikten iade edilmiştir.  Medula Sisteminde 15 işgünü olan iade süresi dolduğu uyarısı üzerine  reçete bedeli kesilmiştir.

 

26.05.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda SUT'un 4.2.28.A.3 maddesine göre en az 1 hafta arayla yapılmış 2 adet LDL ölçümü olmadığı için 1 kutu Lipitor 90 tb. Kesintisi yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde uygun tarihli LDL ölçüm sonucu sunulduğu ve rapora ekletildiği için kesinti iptal edilmiştir.
2 Raporda Refresh Liquigel Lubricant göz damlası için schimer testi sonucu yazmadığı için 3 kutu refresh liquigel lubricant göz damlası kesilmiştir. Rapora schimer testi sonucu ekletilmiş ve e-raporun çıktısına raporu çıkaran hekim tarafından test sonucunun 3 mm olduğu yazılıp imza, kaşe onayı yapılmıştır. Bu nedenle kesinti ödemeye çevrilmiştir.
3 RSV tanısında Synagis IM 50 mg flk. Dozu 6,670kg*15mg=100,50mg hesabıyla 3 kutu olarak karşılanmıştır.  0,50 mg lık bir fark nedeniyle 3. kutu kullanılamayacağından ilacın 1 kutusu kesilmiştir.
4 Aranesp 50 mcg 4 kul. Hazır şırınga reçetesinde 03.03.2014 tarihli hemoglobin değeri 12,2'dir. SUT'un 4.2.9.A.1.1. maddesine göre hemoglobin değeri 12'yi aştığında tedavi kesilir dendiğinden 2 kutu Aranesp 50 mcg 4 kul. Hazır şırınga kesintisi uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekinde sunulan 03.03.2014 tarihli laboratuvar belgesinde hastaya ait hemoglobin değeri 10,4 olarak görünmektedir. Hekim tarafından da rapora değerin sehven yazıldığı bildirilmiştir. Bu nedenle kesinti ödemeye çevrilmiştir.
5 Raporda hastanın BASDAİ değerinde 2 birimlik düzelme olmadığı gerekçesiyle 3 kutu Enbrel 25 mg flk. Bedeli ödenmemiştir. Hastanın 20.02.2014 tarihli BASDAİ değerinin 3,2 olarak saptandığı, rapora sehven 4.1 olarak yazıldığı hastayı takip eden hekim tarafından yazılı olarak beyan edilmiş ve BASDAİ belgesinde de sonucun 3,2 olduğu görüldüğünden kesintinin ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
6 Reçetede tek dozluk göz damlası dozu günde 48 flakon olması, doz düşürülmeye çalışıldığında hastanın diğer ilaç  alımlarıyla çakıştığı için Refresh tek dozluk flakon bedelleri ödenmemiştir. Ancak hastanın AML M4 nedeniyle yoğun kemoterapi aldığı, muayenesinde gözyaşı kırılma zamanı çok kısa görüldüğü, gözyaşı menüsküsü kısa olduğu, schimer testinde her iki gözde de 1 mm olduğu, yoğun tedaviye rağmen yetersiz yanıt alındığı ve ameliyatla punktum tıkacı takılması planlandığı, hastanın yarım saatlik aralıklarla refresh tek dozluk damla kullanılmasının uygun olduğu, tedavisini takip eden hekim tarafından yazılı olarak beyan edilmiş, e-rapora eklenmiştir. Refresh tek doz damlanın kullanım talimatında ambalaj açıldıktan sonra hemen kullanılmalı, artan ilaç atılmalı, açılmış ilaç yeniden kullanılmamalıdır denmektedir. Bu nedenlerden dolayı kesinti iptal edilmiştir. 
7 Reçete tarihi 12.03.2014 iken sisteme 21.03.2014 olarak işlendiği için reçete bedeli ödenmemiştir. Hastanın hastane kayıtlarındaki muayene tarihi 12.03.2014 olduğu ve SUT'un 4.5.2. maddesinde "ilaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir. Bu sürenin dışındali müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanelerce verilmeyecektir." dendiği için kesinti uygulanmıştır.


01 Temmuz 2014     Okunma Sayısı : 6303