İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Haziran 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

02.06.2014

NO KONU SONUÇ
1 Mimpara için parathormon değeri ile ikinici kez M,mpara alındığı, güncel tahlil sonucu olmadığı için 1 kutu Mimpara 60 mg 28 ftb bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.9.Ç.4 maddesine göre cinacalcet tedavisinde en fazla 3 ay öncesine ait kalsiyum ve parathormon  değerlerine bakılmaktadır. SGK tarafından yayınlanan Duyuru 5'e göre diyaliz hastalarına yapılan periyodik tetkiklerin uygulama takviminde 3 aylık tetkikler Ocak, Nisan, Temmuz Ekim olarak belirlenmektedir. E-reçetedeki parathormon sonucunun tarihi reçete tarihinden 3 ay öncesini kapsadığından kesinti iptal edilmiştir.
2 E-reçeteyi ilgili uzman hekim yazmadığı gerekçesiyle Mabthera 100 mg 10 flk. Bedeli ödenmemiştir. SGK tarafından yayınlanan Duyuru 5'e göre üniversite eğitim arş. Hastanelerinde yazılan reçetelerde bölümün uzman hekiminin kaşe ve imzasının da bulunması halinde söz konusu reçetenin bedelinin ödenmesinde bu uzman hekimin kaşe ve imzası esas alınmaktadır. E-reçete uygulamasında ise bu amaçla "diğer hekim onayı" kısmı kullanılarak hematolog onayı yapılması için içerikten iade edilmesine karar verilmiştir.
3 Majistral formüldeki Locoid 30 gr. Merhemin karekod sonlandırma işlemi, majisral ilaç işlemlerinden yapılmamış ve preparat türü de soğukta hazırlanan çözelti olarak seçilmiştir.  Majistral ilaç ve 1 kutu Locoid merhem kesintisi uygulanmıştır.
4 Famodin 40 mg 30 tb. İçin reçeteye 1 aylık dozda kullanılacağı yazılmıştır.  1 aylık doz için 1 kutu yeterli olduğu için 1 kutu Famodin 40 mg 30 tb kesintisi yapılmıştır.
5 Reçetede Nexstep 40 mg 28 tb. İçin 1 aylık tedavi dozu yazılmıştır. 1 aylık doz için 3 kutu fazla olduğundan Nexstep 40 mg 28 tb kesintisi yapılmıştır.  Hastanın bu ilaç için raporu olmakla birlikte SUT'un 4.1.3.3. maddesi gereği reçetedeki doz aşılamayacağı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

 

11.06.2014

NO KONU SONUÇ
1 SUT gereği kanama endikasyonunda 1 günlük doz ödeneceği için 11 kutu Kogenate FS 1000 IU flk. bedeli kesilerek bir kutu ödenmişti. Hastanın Medula Sisteminde profilaksi raporuna istinaden yazılan e-reçetesinde kanama yeri diz olarak belirtilmiştir. SUT’un 4.2.2.7.A.1.b maddesinde: “Profilaksiye istinaden faktör kullanan hastalarda ayrıca akut kanama yaşaması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için hematoloji uzman hekimi tarafından 3 gün süreli yeni bir uzman hekim raporu düzenlenir.” denmektedir. Ancak hastanın medula sisteminde böyle bir raporu bulunmamaktadır. SUT’un 4.2.27.A.2 maddesinde ise: “Acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut ancak ilaçta doz artırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimini el yazısı ile belirlenmesi koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.” denmektedir. Bu maddeye göre en fazla bir günlük doz karşılanabileceği için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Konuyla ilgili SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna başvurulmuştur.
2 Reçete, 17.12.2013 tarihli, süresi 3 ay olması gerekirken 1 yıl olarak işlenmiş romatoid artrit raporuyla ilişkilendirilmiştir. Hastanın ilk rapor çıkarıldıktan 3 ay sonra sisteme tanımlanmış, kesintiye konu olan reçete tarihinde çıkarılmış ikinci bir 3 aylık romatoid artrşt raporu vardır. Reçete kontrol aşamasında kesintiye konu olan reçete, ikinci raporla ilişkilendirilmek istenince, hastanın sonraki ilaç alımıyla çakıştığı gerekçesiyle sistem izin vermediği için 2 kutu Enbrel 25 mg flk. bedeli ödenmemiştir. Hastanın ilaç alımı ve raporları incelendiğinde ilk raporun süresi sisteme doğru olarak  işlenmiş olsaydı bu raporu  bittiği zaman yeni raporunun tanımlandığı, ikinci raporuyla 3 ay süreyle ilaçlarını alabileceği, zamanından önce ya da fazla ilaç alımı olmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan kesintinin iptal edilmesine, sisteme süresi 3 ay yerine 1 yıl olarak kaydedilen 17.12.2013 tarihli raporun pasiflenmesine karar verilmiştir.

 

24.06.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda trigliserid değeri 500 mg/dl nin altında olduğu için 3 kutu Lipantly 267 m. Kap. Bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporuna insülin bağımlı olmayan diyabetes mellitus tanısı eklenmekle birlikte raporda herhangi bir diyabet ilacı bulunmamaktadır. Ancak hastanın almış olduğu ilaçlar sistemden kontrol edildiğinde Glifor 1000 mg ve Glifix 30 mg kullandığı görülmektedir. Ayrıca bu reçeteleri yazan hekimden hastanın 15.04.2014 tarihinden itibaren hastanenin dahiliye polikliniğinde hipertansiyon+dislipidemi+diyabet tedavisi görmekte olduğunun belgesi alınmış ve 14.04.2014 tarihli açlık şekeri ölçümü de sunulmuştur. SUT'un 4.2.28.B maddesine göre DM olan hastalarda trigliserid değerinin 200 mg/dl üzerinde olması yeterli olduğundan kesinti iptal edilmiştir.
2 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı (2000 kcal) aşılması nedeniyle 24 kutu Nutrivigor muz aromalı 220 ml (330kcal) bedeli ödenmemiştir. Hastanın günlük 2000 kcal üzerinden 1 aylık kalori ihtiyacı hesaplandığında 60.000 kcal mama alma hakkı bulunmaktadır. Reçetede 80 kutu Ensure 2 cal muz aromalı 200 ml (400kcal) 4*1 ve 60 kutu Nutrivigor muz aromalı 220 ml şişe (330 kcal) 2*1 yazılmış olup toplam kalori miktarı 51800 kcal'dir. Dolaysıyla 60.000 kcal aşılmamıştır. Sadece günlük kullanım dozu hatalı girilmiştir. Sistemden dozun ayarlanması kaydıyla yapılan kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
3 Lantus Solostar 1*60 ıu olarak yazılmıştır. Yine aynı reçetede yazan insülin iğne ucu dozu, hastanın insülin kullanımına uygun olarak (1*1) sistemden düzeltildiğinden 1 kutu novofine 31 G 0,6 mm ins. İğne ucu bedeli ödenmemiştir. Bilindiği üzere SUT ve Protokol hükümlerine göre insülin kalem uçları insülinle birlikte veya ayrı reçetelenebilmektedir. Bu nedenle reçetede/raporda insülin kalem ucu için belirtilmiş dozdan ödeme yapılması mümkündür. Ancak tüm enjektörlerde günlük enj. sayısına göre enj. verilmesi esastır. Reçeteyi düzenleyen hekim, hastanın Lantus solostar adlı ilacını kan şekeri sonuçlarına göre dozu bölerek kullandığını yazılı olarak teyit etmiştir. Hastanın kullandığı iğne uçları sistemden kpntrol edildiğinde kurum zararına sebebiyet verecek alımı olmadığı düşünülmektedir. Bu ndenlerden dolayı kesinti iptal edilmiştir.

 

27.06.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal olarak belirtilmiştir. Impact Glutamin 500 ml 4*1 dozda karşılandığı için günlük kalori ihtiyacı aşıldığından 10 kutu Impact Glutamin 500 ml kesintisi uygulanmıştır. Hastanın kullandığı mamaların nasogastrik kullanımı 4.şisesinde kalori hesabının zorluğu, mevcut günlük kalori hesabının yapılmasının hasta yakını tarafından uygulanamaması yüzünden kesintiye itiraz edilmiş, konu SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


08 Temmuz 2014     Okunma Sayısı : 6953