İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ağustos 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

04.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Hastanın raporunda Roferon dozu 9 mio haftada 3 kez olduğu görülmektedir. Roferon A ilacının tek doz miktarı sistemde 2 adet olarak tanımlanmıştı. İlacı karşılayan eczane sisteme dozu 1*3/haftada işlemesi gerekirken 1*27/haftada olarak işlenmiştir. Başka bir deyişle haftada 27 adet Roferon A 9 mio kullanıyormuş gibi işlenmiştir.
 
 Kontrolör eczacı tarafından sistemden düzeltildiğinde ilaç adedini 12 den 5 e düşürmüştür. Çünkü SUT'un 4.1.4.1 maddesine göre parenteral ilaçlar en fazla 10 günlük dozda karşılanabilmektedir. Bundan dolayı kesinti onaylanmıştır.
 
2 Imefine kalem ucu dozu reçeteye 2*1 yazılmıştır. Ancak hastanın ilaç dökümü incelendiğinde 1*40 iu Lantus Solostar kullandığı görülmektedir.
 
Insülin iğne ucu dozu, hastanın insülin kullanımına uygun olarak (1*1) sistemden düzeltildiğinde oluşan 1 kutu İmefine iğne ucu kesintisi onaylanmıştır.
 

 

12.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Remicade 100mg adlı ilacın dozu 100mg 1*4/8 haftada iken eczane tarafından sisteme 2*4/8 hafta olarak işlenmiş ve 8 kutu ilaç verilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından doz 1*4/8 haftaya düzeltilince ilacın bitiş süresi 90 günden fazla olduğu için medula sistemi 1 kutu ilacın bedelini ödememektedir. Ancak ilaç tek flakonluk ambalajda olup hastaya 8 hafta arayla 4 flakonu birden IV infüzyon şeklinde uygulanmaktadır.
 
Yani 2.dozunu 90 günlük süre içinde ve 4 flakon birden olacak şekilde kullanmaktadır. Hastanın kullandığı ilaçlar kontrol edildiğinde erken alımı sözkonusu değildir. Doz girişi 2*4/16 hafta olarak yapıldığında kesinti ortadan kalkacağı için sisteme bu dozda işlenmesine ve sistem kabul ettiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.
 

 

13.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Remicade 100mg adlı ilacın dozu 100mg 1*4/8 haftada iken eczane tarafından sisteme 2*4/8 hafta olarak işlenmiş ve 8 kutu ilaç verilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından doz 1*4/8 haftaya düzeltilince ilacın bitiş süresi 90 günden fazla olduğu için medula sistemi 1 kutu ilacın bedelini ödememektedir. Ancak ilaç tek flakonluk ambalajda olup hastaya 8 hafta arayla 4 flakonu birden IV infüzyon şeklinde uygulanmaktadır. Yani 2.dozunu 90 günlük süre içinde ve 4 flakon birden olacak şekilde kullanmaktadır. Hastanın kullandığı ilaçlar kontrol edildiğinde erken alımı sözkonusu değildir. Doz girişi 2*4/16 hafta olarak yapıldığında kesinti ortadan kalkacağı için sisteme bu dozda işlenmesine ve sistem kabul ettiği takdirde ödenmesine karar verilmiştir.

 

18.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal iken günde 2 kutu Diason 1000 ml sol. verilmiştir.
 
Günlük kalori ithiyacı aşıldığı için 15 kutu Diason 1000 ml kesintisi uygulanmıştır.
 
2 Hastanın kullandığı immünosüpresif ilacın (salazopryn) bitiş tarihi üzerinden 1 yılı aşkın süre geçtiği için 3 kutu Zefomen 100 mg bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.13.C.(1) maddesinde "İmmünsupresif ilaç tedavisi veya sitotoksik kemoterapi veya monoklonal antikor tedavisi uygulanmakta olan HBsAg (+) hastalarda, ALT yüksekliği, HBV DNA pozitifliği ve karaciğer biyopsisi koşulu aranmaksızın uygulanmakta olan diğer tedavisi süresince ve bu tedavisinden sonraki en fazla 12 ay boyunca lamivudin kullanılabilir. İmmünsupresif, sitotoksik kemoterapi ve monoklonal antikor tedavisine ilişkin ilaç raporunun tarih ve sayısı reçetede belirtilir." denmektedir. İmmünosupresif ilaç raporunun süresinin bitiş tarihi 28.02.2014 olup raporun bitiş süresinden sonraki 12 aylık süre henüz dolmadığından kesinti iptal edilmiştir.
3 Enbrel 25 mg flk. İçin 18.06.2014 tarihli raporda BASDAİ değeri 6,8 olarak belirtilmiştir. Hastanın daha önceki raporları incelendiğinde tedaviye başlama değeri 8,3 olduğu, dolayısıyla 2 birimlik düzelme olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Enbrel 25 mg flk. bedeli ödenmemiştir.
 
Ancak sistemden hastanın raporları ve ilaçları incelendiğinde 24.10.2014 ile 18.06.2014 tarihleri arasında yaklaşık 8 ay süreyle tedaviye ara verildiği görülmektedir. Tedaviye ara verildiği için de BASDAİ değerinde 2 birimlik düşme olmamıştır. HAstanın en son BASDAİ değeri 5,1den ve CRP değeri de 0,5 ten büyüktür. 18.06.2014 tarihli rapor tedaviye başlangıç kriterlerini sağladığı için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
 
4 Hastanın ASA intoleransı olduğu belirtilmesine rağmen reçetede Coraspin 100 mg yazmakta ve hasta da kullanabilmektedir. Dolayısıyla hastanın ASA intoleransı yoktur. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

 

21.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Hastanın raporundaki T skoru değerleri uygun olmadığı için 3 kutu Fosamax 70 mg bedeli ödenmemiştir. Ancak hastanın T skoru belgeleri incelendiğinde total femur değerinin -3,3 olduğu görülmektedir. Raporda da gereken düzeltme yapılmıştır. Bu nedenle kesinti iptal edilmiştir.

 

29.08.2014

NO KONU SONUÇ
1 Freestyle Optium kan şekeri test çubuğuna ait küpür çizik olduğu için kesinti uygulanmıştır.  
2 Hastanın raporunda Nutrison Multifibre 500 ml için günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal ve dozu da bu kalori ihtiyacı ile uygun şekilde 3*1 olarak belirtilmiştir. Ancak eczane tarafından mamanın dozu sisteme 3*1 yerine 3*500 olarak işlenmiştir. Kontrolör eczacı tarafından hatalı olan doz 3*1 olarak düzeltilince raporun süresi dolduğu için sistem tarafından yapılan 57 kutu Nutrison Multifibre kesintisi onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.


10 Ekim 2014     Okunma Sayısı : 4309