İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Eylül 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

08.09.2014

NO KONU SONUÇ
1 Kogenate 500 iu flakon için 2 günlük tedavi dozu olduğu yazıldığı, 2 günlük doz için 1 kutu yeterli olduğundan 7 kutu Kogenate 500 iu bedeli ödenmemiştir.
 
Hastanın turuncu reçetesinde 1*500 ıu haftada 2 gün 1 ay yazdığı, reçeteyi yazan hekimden de e-reçeteye sehven 2 günlük doz yazıldığına, profilaksi tedavisinin haftada 1000 ıu, ayda toplam 4000 iu olarak yapıldığına dair yazılı beyan alınmıştır. Bu nedenle kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
 

 

10.09.2014

NO KONU SONUÇ
1 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 Refresh tek dozluk göz damlası yazarken yerine Tears Naturel Free Solüsyon verilmiştir. Bu iki göz damlası eşdeğer olmadığı için 1 kutu Tears Naturel Free Solüsyon kesintisi yapılmıştır. İtiraz edilmiş ve dosya SGK Ankara itiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

 

17.09.2014

NO KONU SONUÇ
1 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
3 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
4 Humira 40 mg. 2enj. Adlı ilacı için Ankilozan spondilit hastasının 18.07.2014 tarihli raporunda BASDAİ değerinin 1,2 puandan fazla düşme gösterdiği yazıldığı için 6 kutu Humira 40 mg bedeli ödenmemiştir. (SUT'un 4.2.1.C-1/4 maddesine göre 2 birimlik düzelme aranmaktadır) Ancak itiraz dilekçesi ekinde sunulan 17.07.2014 tarihli BASDAİ belgesindeki değer 3,2'dir. Raporu düğzenleyen doktor tarafından da değerin sehven yazıldığının yazılı olarak ifade edilmesi ve raporda da gerekli düzeltme yapılması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
5 Hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğine 20.06.2014 tarihli reçeteyle 2 kutu Aranesp 20 mcg 4 hazır şırınga aldığı ve 18.08.2014 tarihine kadar ilacı olduğu görülmektedir. Ancak 21.07.2014 tarihinde hastanın elinde ilacı varken 2 kutu Aranesp 50 mcg 4 kul. Hazır şırınga aldığından ilacın bedeli ödenmemiştir. SUT'un 5.1.2 maddesinde "Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." denmektedir. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

 

29.09.2014

NO KONU SONUÇ
1 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 07/07/2014 tarihli rapor SUT'un 4.2.1.C.1.B.2. maddesindeki şartları sağlamadığından Enbrel 25 mg flk. bedelleri ödenmemiştir.  Ancak hastanın 07.07.2014 tarihli BASDAi değerinin 5,4 olduğu, sehven 4 olarak yazıldığı raporu düzenleyen hekim tarafından yazılı olarak beyan edilmiş, raporda gerekli düzenlemeler yapılmış ve BASDAİ belgesi eklenmiştir. Kesinti iptal edilmiştir.
3 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
4 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


25 Kasım 2014     Okunma Sayısı : 3896