İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ekim 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

09.10.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda DAS 28 skorunda 1,2 birimlik düzelme olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Enbrel 50 mg ödenmemişti.  Reçeteyle ilişkilendirilmiş son raporunda DAS 28 skoru 5,4 olup Enbrel tedavisine başlandığı anlaşılmaktadır. 
 
Tedaviyi takip eden hekimden hastanın Humira kullanırken hastalığının aktifleştiğine dair yazılı beyan alındığı ve rapora da bu ifade eklendiği için kesinti iptal edilmiştir. 
 
2 Epobel 5000 6 kul. Haz. şırınga adlı ilacın raporda etken maddesi olmadığı için kesinti yapılmıştır. Raporun açıklamalar kısmına etken madde eklendiği için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
3 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara itiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
4 Certican 0,75 mg 60 tb. İçin rapor dozu günde 2*2'dir. Reçeteye 0,25 ve 0,75 mg'lık formlarından 2*2 dozda 5'er kutu yazılmıştır. SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağından 5 kutu Certican 0,25 mg 60 tb. Bedeli ödenmemiştir.  Eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra  rapora ekletilen düzeltmeler, düzelme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesinti uygun görülmüştür.
5 Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinde itibaren Türkiye Almanya sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için Medula Sistemini kullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-rapor ve e-reçete düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel düzenlenmiş reçete (Sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir." denmektedir.  Medula sistemindeki duyuruya göre bu durumun istisnası, aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin Yupass numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Ancak kesintiye konu olan reçeteler e-reçete olarak üretilmiş ancak eczane tarafından sisteme manuel olarak işlenmiştir. Bu nedenle kesinti uygun bulunmuştur. Dosya SGK Ankara itiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.

 

16.10.2014

NO KONU SONUÇ
1 5 Eczanenin Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusuna istinaden kesinti uygulanmıştır. Sistem kuruluncaya kadar bu reçeteler Yupass no ile manuel olarak işlenmekte ve reçetenin ıslak imzalı çıktısı fatura ekinde gönderilmektedir. Bu durumda Kurum zararı oluşmadığı ve bu reçetelerin başka türlü işlenmesi mümkün olmadığından kesinti iptal edilmiştir.

 

22.10.2014

NO KONU SONUÇ
1 3 Eczanenin Yurtdışı Almanya sigortalılarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak işlendiği için bedeli ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusuna istinaden kesinti uygulanmıştır. Sistem kuruluncaya kadar bu reçeteler Yupass no ile manuel olarak işlenmekte ve reçetenin ıslak imzalı çıktısı fatura ekinde gönderilmektedir. Bu durumda Kurum zararı oluşmadığı ve bu reçetelerin başka türlü işlenmesi mümkün olmadığından kesinti iptal edilmiştir.
2 26.06.2014 tarihli raporda LDL tarihi 02.01.2013 olarak yazılmıştır. Kesinti uygulanmıştır. Rapora yazılmış olan LDL değeri rapor tarihinden 1,5 yıl önceki değer olduğu ve en fazla 6 ay öncesine ait değer kabul edilebileceği gerekçesiyle yapılan 3 kutu Colastin-L 20 mg. 30 tb. Kesintisi uygun görülmüştür.
3 Aranesp 30 mcg 4 kul.hazı. Şırınga için hastane tarafından 1 günlük rapor çıkarılmıştır. Hastanın bu ilaca ait herhangi aktif bir raporu bulunmadığı için kesinti uygulanmıştır.  Rapor 1 günlük olduğu için de etken madde rapora ekletilemediği için kesinti uygun görülmüştür.
4 Renalamer (Sevelamer) adlı ilaç için yazılan Ca ve fosfor değerleri uygun olmadığından 1 kutu Renalamer 800 mg bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.9.B maddesine uygun olmadığı için kesinti onaylanmıştır.

 

31.10.2014

NO KONU SONUÇ
1 Hastanın Remicade 100 mg. 1 flk. Adlı ilacın dozu raporda 300 mg/gün 8 haftada 1 iken reçeteye 2*3/16 hafta olarak işlenmiş ve 6 kutu ilaç verilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından doz 1*3/8 hafta olarak düzeltilince raporun süresi dolduğu için medula Sistami 3 kutu ilacın bedelini ödememektedir. Reçete tarihi 01.08.2014 iken hasta ilacını 04.08.2014'te almıştır. Hastanın sistemde 04.08.2014 tarihinde çıkarılmış raporu mevcuttur.  Hastanın yeni raporu olduğu yani tedavisi devam ettiği, haksız alım ve Kurum zararı oluşmadığı için dozun2*3/16 hafta olarak düzeltilerek kesintinin ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
2 Rapor 04.03.2014 tarihinde çıkmış ve açıklamalar kısmında 6 ay süre ile geçerli olduğu belirtildiğinden 15.09.2014 tarihli reçete ile ilaç alamayacağından kesinti yapılmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


25 Kasım 2014     Okunma Sayısı : 4121