İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden de ulaşabilirsiniz.

 

NO KONU SONUÇ
1 Reçete Duphalac 670 mg/ml 300 ml şurup 1*2 den 1 aylık dozda yazılmıştır. Kontrolör eczacı tarafından 1 aylık doz hesaplandığında 1 kutu Duphalac şurup yeterli olacağından 2 kutu ilaç bedeli ödenmemiştir. Ancak ilacın 1 ölçeği 30 ml olup Medula Sisteminde tek doz miktarı 30 ml olarak tanımlanmıştır. Bu durum göz önüne alındığında 3 kutu Duphalac şurup 1 aylık dozu aşmamaktadır. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
2 Hastanın raporunda T skoru değerleri tutmadığı için 3 kutu Fosamax 70 mg 4 tb. bedeli ödenmemiştir. Ancak 67 yaşındaki hastanın T skoru belgeleri incelendiğinde femur boynu T değerinin -2,8 olduğu görülmektedir. Raporda da gerekli düzeltme yapılmıştır. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
3 Reçetede akne vulgaris tanısı olduğu, majistral (Alcohol 70 salycile %2 S: Haricen 1*1 400 cc.) ve yine akne tedavisinde kullanılan Benzamycin krem yazıldığı görülmektedir. Reçeteyi hazırlayan eczacı tarafından majistral formülde salisilik asit yerine sodyum bikarbonat eklenmiştir. Reçeteyi yazan Cildiye uzmanına telefonla ulaşılmış yazdığı formül hakkında görüş sorulmuştur ve doktor da ilacın terkibinde salisilik asit olduğunu, kesinlikle sodyum bikarbonat içeren majistral ilaç reçetesi yazmadığını ifade etmiştir. MAjistral formül yanlış etken madde ile hazırlandığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
 4 SUT'un 4.2.27.A maddesine göre akut kanama reçetesine esas 3 günlük kanama raporunun süresi ilaç alım tarihinde dolmuştur. Bu kanama raporu reçeteyle ilişkilendirilemediğinden yapılan 6 kutu Feiba 500ıu kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçetede hastanın kanama yeri sağ ayak bileği ve sağ dirsek olarak belirtildiği ve akut kanama düşündürdüğü için 1 kutu Octanate 1000 ıu faktör VIII bedeli ödenip, 11 kutu Octanate 1000 ıu ve 12 kutu Octanate 500 ıu faktör VIII bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan yazıda hastanın faktör düzeyinin %1'in altında olduğu, sağ ayak bileğindeki ve sağ el dirseğindeki eklemlerde oluşabilecek kanamaları önlemek amaçlı olarak profilaksi reçetesi yazıldığı reçeteyi yazan hekim tarafından yazılı olarak beyan edilmiştir. Hastanın profilaksi raporunun olması, turuncu reçetede profilaksi yazması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
SUT'un Ek-4/D katılım payından muaf ilaçlar listesinde ursudeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı ve raporda yer alan Z94.4 karaciğer nakli, I82.0 Budd-Chiari sendromu teşhislerine bu ilacın endikasyonu olmadığı için 1 kutu Ursofalk kap. kesilmiştir. Kesintiden sonra rapora alkalen reflü tanısı eklenmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3(6) maddesine göre raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağı için yapılan kesintinin yerine olduğuna karar verilmiştir.
SUT'un 4.2.1.C.1.B.2 maddesindeki şartları sağlamadığından 3 kutu Simponi 50 mg enj. bedeli ödenmemiştir. Ancak hastanın başlangıç BASDAİ değerini gösteren doktor imzalı epikriz belgesinin itiraz dilekçesi ekinde toplantıya sunulması ve rapora da ekletilmesi nedeniyle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
Raporda Aranesp 40 mcg 4 kul. Hazır şırınga adlı ilacın etken maddesi olmadığı için kesinti yapılmıştı. Raporun açıklamalar kısmına etken madde ekletilemediği için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Reçete ekinde Plusmed Accuro50 strip ve Ime Fine insulin iğne ucu küpürleri bulunamamıştır.  Protokol'ün 3.2.4. maddesi gereği yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
10  Calciday D3 45 eff. Tb. Raporda dozu 1*1 iken reçeteye 2*1 dozda yazılmış, eczane tarafından reçete dozu karşılanmıştır. Kontrolör eczacı tarafından rapordaki doz aşıldığı gerekçesiyle 1 kutu Calciday D2 tb. Bedeli ödenmemişti. Ancak reçeteyi yazan aile hekiminin bu ilacı raporsuz olarak yazma yetkisi olduğundan Medula Sisteminden raporsuz hesapla butonu üzerinden işlem yapılması, sistemden bu şekilde ödendiği taktirde ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
11  Raporda BASDAİ değeri gösterilmediği gerekçesiyle 4 kutu Enbrel 100 mg 1 flk. Bedeli ödenmemişti. Ancak doktor tarafından onaylanmış BASDAİ formunda BASDAİ değerinin SUT kurallarına uygun olması ve raporda da gereken düzeltmenin yapılması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
12  Raporda HBV DNA değeri 1478,28 kopya/ml olduğu için 2 kutu Zefomen 100 mg 28 ftb bedeli ödenmemişti. Kesintiden sonra eczane tarafından HBV DNA değeri hatalı olduğu gerekçesiyle raporda 14.782,8 kopya/ml olarak düzelttirilmiştir. Ancak bu değere ait HBV DNA sonucu komisyona sunulamadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
13  Enteral beslenme ürününün adı olmadığı için reçete ve rapor eczaneye iade edilmiş ancak rapora enteral beslenme ürününün adı ekletilememiştir. Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
14  Azelderm krem Kurumun geri ödeme kapsamında olmadığı için manuel reçete bilgilerinde belirtilmemektedir. Reçete Kuruma teslim edilmeden önce majistral preparat çıktı bilgilerinde eczacının kaşe ve imzası ile ilacı koyduğunu beyan etmesi ve ilacın geri ödeme kapsamında olmaması dolayısıyla Kuruma faturalandırılmayacak olması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
15  Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesi (Ek-4D) cilt hastalıkları alt başlığında pimekrolimus etken maddesi yıldızlı olduğundan yalnızca endikasyonu dahilinde ödenmektedir. Hastanun raporunda yalnızca psöriasis tanısı olduğu için Elidel krem kesintisi uygulanmıştı. Rapora vitiligo tanısı ve icd kodu eklenmesi, doktorun el yazısı ile bu tanıyı çok önceden koyduğunu ve hastanın daha önce de vitiligo tanılı bir raporunun olduğunu beyan etmesi sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.


22 Mayıs 2015     Okunma Sayısı : 16791