İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden de ulaşabilirsiniz. Şubat-Mart 2015 dönemine ait İtiraz Komisyonu Toplantısı sonuçları. 

NO KONU SONUÇ
1 Reçetede Kolsin 50 draje için açıklamalar kısmına 1 aylık tedavi olarak belirtilmiştir. Kesinti uygulanmıştır.
2 Reçetede Laroxyl 25 mg 40 draje, Gyrex 25 mg 30 tb için açıklamalar kısmına 1 aylık tedavi olarak belirtilmiştir. Açıklamalar kısmında yazan 1 aylık tedavi ibaresi nedeniyle 1 aylık tedaviyi aşan 1 kutu Laroxyl 25 mg ve 2 kutu Gyrex 25 mg kesinti uygulanmıştır.
3

Reçetede Diamicron MR 30 mg 60 tb için açıklamalar kısmına 1 aylık tedavi olarak belirtilmiştir.

Açıklamalar kısmında yazan 1 aylık tedavi ibaresi nedeniyle 1 aylık tedaviyi aşan 1 kutu Diamicron MR 30 mg kesinti uygulanmıştır.
4 Hasta enbrel (etanarsept) tedavisi altındayken BASDAİ değeri 7,03 olmuş, Simponi (golimumab) tedavisine geçilmiştir. Yeni düzenlenen raporunun süresi 3 ay olması gerekirken 6 ay olarak dzenlenmiştir. SUT'un 4.2.1.C.b4 maddesine göre ilacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirileceği, yeterli yanıt alındığında tedavite devam edileceği için simponi tedavisine başlandıktan 3 ay sonraki BASDAİ değeri istenmiştir.  Ancak 3 ay sonundaki BADSAİ değeri ekletilemediği ve belgelenemediği için yapılan 3 kutu simponi 50 mg kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
5 Reçetedeki majistral formülde yer alan Tretin jel ve Azelderm kreme ait küpürler eklenmemiştir. Yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
6 Ek-4D hasta katılım payından muaf ilaçlar listesine göre behçet hastalığında immünosüpresif ilaçlarda endikasyon uyumu aranmaktadır. Sandimmun Noral 100 mg ın behçet hastalığında endikasyonu olmadığı için 3 kutu Sandimmun neoral 100 mg bedeli ödenmemişti.  Kesintiden sonra raporun açıklamalar kısmına behçete bağlı üveit tanısı eklenmiştir. Hastayı 2010 yılından bu yana takip eden hekimden alınan yazıda hastada 2010 yılında behçet hastalığı+üveit saptandığı ifade edilmiştir. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
7 SUT'un 4.2.27.A.1.b maddesi gereğince hemofili hastalarında akut kanama yaşanması durumunda 3 gün süreli hematoloji uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Raporu düzenleyen hekim, iç hastalıkları uzmanlığını tamamlamış hematoloji yan dal uzmanlığı yapmakta olduğu anlaşılmaktadır. SUT'un 4.1.1.6. maddesine göre üst ihtisas yapmakta olan uzman hekimlerin ihtisasını yaptığı branşın ilaçlarını yazma yetkisi bulunmakta ancak rapor düzenleme yetkileri bulunmamaktadır.  Bu nedenle SUT'un 4.2.27.A.2. maddesine göre 1 günlük dozda ilaç yani 1 kutu Octanine-F faktör IX 1000 iu bedeli ödenerek 3 kutu bedeli kesilmiştir. 
8 Raporda günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal olarak belrtilmiştir. Hastaya 5 kutu Pediasure 220 ml muz aromalı verilmiştir.  Sözkonusu beslenme ürünü 330 kcal/adet olduğundan ve 5 kutusu 1650 kcal yaparak rapordaki toplam günlük kalori ihtiyacını aştığı için kesinti uygulanmıştır.
9 Lucentis 10 mg flakon dozu ayda 1*1 girilmesi gerekirken günde 1*1 girilmiştir. Kontrolör eczacı tarafından düzeltilmeye çalışıldığında 10 gün sonra tekrar ilaç alımı olduğundan Sistem izin vermemiştir.  Bir önceki reçete Medula sistemine SUT'taki ve ilacın prospektüsündeki tedavi şemasına uygun olarak girilseydi (1*1 ayda) 10 gün sonraki reçetenin sisteme kaydedilmesi mümkün olmayacaktı. Sisteme hatalı kaydederek 22 gün önce ilaç alımına sebebiyet verildiğinden kesinti uygun görülmüştür.
10 SUT'un 4.2.15.D maddesine göre Xarelto 20 mg 28 tb. İçin prospektüsündeki risk faktörlerinden en az birini sağlamaması nedeniyle kesinti uygulanmıştır. Kesintiden sonra rapora esansiyel hipertansiyon tanısı ekletilmiştir.  Ancak hastanın raporları ve kullandığı ilaçlar incelendiğinde 2009-2011 tarihleri arasında 1 HT raporu olduğu 2013 yılından sonra hiçbir HT ilacı kullanmadığı, bundan sonraki tanısının disritmi olduğu ve halen bu tanı ile takip ve tedavi edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
11 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı olan 2000 kcal'in 800 kcal'sinin enteral beslenme ürünlerinden karşılanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle raporda belirtilen kalori miktarını aşan 107 kutu Ensure Plus Şeftali Aromalı 220 ml şişe kesintisine karar verilmiştir.
12 SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı ve raporda yer alan karaciğer nakli ve kronik viral hepatit B, delta ajansız teşhislerinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 3 kutu Ursofalk kap. bedeli ödenmemişti. Kesintiden sınra çıkarılan primer biliyer siroz tanılı rapor reçete tarihini kapsamadığı için kesinti onaylanmıştır. Dosya Ankara İtiraz üst komisyonuna iletilmiştir.
13 Raporda günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal olarak belirtilmiştir. Nutrison multi fibre 500 ml (515kcal) günde 3, ayda 90 adet ve Nutrivigor muz aromalı 220 ml şie (330 kcal) günde 4 kullanım ayda 120 adet yazılmıştır.  Rapordaki günlük kalori ihtiyacı aşıldığı için 78 kutu Nutrivigor muz aromalı 220 ml şişe kesilmiştir. (Hesap nutrison: 515kcal*3adet=1545 kcal 2000kcal-1545= 455 kcal 455/330kcal=1,4 adet/gün ayda 1,4*30=42 adet nutrivigor  şeklinde olmalıdır)
14 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 2000-2500 kcal olarak belitilmiştir. Hastaya 6 kutu/gün (ayda 150 adet) Jevity With fos ve 3*2 /gün(ayda 10 adet) Resource Glutamin 100 gr(5 gr*20 saşe) verilmiştir. Beslenme solüsyonlarının 1 kutusunda 500 ve 400 kcal olduğu ve kullanımında günlük kalori ihtiyacı olan 2000-2500 kcal aşılmıştır.  Bu nedenle 30 kutu Jevity with fos ve resource glutamin 100 gr kesintilerinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
15 Reçetede Simponi 50 mg emj. 3 adet yazılmıştır. Ancak hastanın ilk alımında 1 aylık dozda verilebileceği ve reçeteyi yazan hekimle hasta güvenlik izlem ve hasta onay formlarını düzenleyen hekim aynı kişi olmadığı için 3 kutu Simponi 50 mg kalem bedeli ödenmemişti. Hastanın sistemde kayıtlı e-reçeteleri incelendiğinde raporun çıktığı ve ilgili formların düzenlendiği gün hastaya e-reçete yazıldığı görülmüştür. Ancak hastaya e-reçete numarası verilmediği için bu reçeteyle ilacını alamadığı, bunun üzerine başka bir dahiliye uzmanına reçete yazdırdığı görülmüştür. SUT'un 4.2.1.C6 maddesine göre Anti-TNF ilaçları dahiliye uzmanınca reçete edilebilmektedir. Hasta bu ilacı ilk kez kullanacağı için SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre 1 aylık doz olan 1 kutu Simponi enj. bedelinin ödenerek 2 kutu Simponi 50 mg bedelinin kesilmesine karar verilmiştir.
16 Reçetede hastanın sol gözü için günde 1*1 dozda 3 kutu Lucentis 10 mg yazılmıştır. SUT'un 4.2.33.B maddesine göre tedaviye sağlık kurulu raporunda belirtilerek birer ay arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanacağı belirtilmiştir. Hatalı girilen doz 1*1/ayda olarak düzeltilmiştir. Ancak hastanın ilk ilaç alımıdır. SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre bir ilacın ilk kez alımında 1 aylık dozda ilaç verilebileceği için yapılan 2 kutu Lucentis 10 mg kesintisinin uygun oluğuna karar verilmiştir.
17 Lucentis 10 mg flakon dozu ayda 1*1 girilmesi gerekirken günde 1*1 girilmiştir. Dozun hatalı girilmesi nedeniyle aynı göz için 10 gün arayla ilaç alımına sebep olunduğundan 1 kutu Lucentis 10 mg kesintisi yapılmıştır. SUT'un 4.2.33.A.2 maddesine ve ilacın prospektüsüne göre ilacın birer ay arayla alınması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan 1 kutu Lucentis 10 mg kesintisinin yerine olduğuna karar verilmiştir. 
18 Protonex 40 mg 28 tb. Adlı ilacındozu reflü teşhisinde 2*1 olarak yazılmıştır. Kullanım talimatına göre reflüde kullanımı 1*1 olacağı için doz düzeltilerek kesinti yapılmıştır. Ancak ilacın kısa ürün bilgisi incelendiğinde bu dozun "hekim tarafından aksi belirtilmediği göz önüne alınacağı" belirtilmiştir. Bu nedenle 1*1 kullanım dozu öneri niteliğinde olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
19 Almanya sigortalı yurtdışı hastalarına ait reçeteler e-reçete olarak yazıldığı halde sisteme manuel olarak (kağıt reçete) işlendiği için bedelleri ödenmemiştir. SGK'nın 23.08.2014 tarihli duyurusunda "01.04.2014 tarihinden itibaren Almanya sigortalı yurtdışı hastaları için medula sistemini sullanan tüm sağlık hizmet sunucularınca e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi gerekmekte olup, bu tarihten itibaren manuel reçete (sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi bulunan manuel reçeteler hariç) ve sağlık raporu kabul edilmeyecektir" denmektedir. Duyuruya göre bu durumun istisnası aile hekimliklerinde bu kapsamdaki kişiler için sistem kuruluncaya kadar manuel reçete düzenlenebileceği ve sözleşmeli eczanelerce bu manuel reçetelerin YUPASS numarasıyla işlem yapılabileceği şeklindedir. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
20 Raporda günlük kalori ihtiyacı 900 kcal olarak belirtilmiştir. Günlük kalori ithiyacı aşıldığı için 8 kutu Pediasure Plus Fiber vanily 200 ml kesintisi uygulanmıştır.
21 Manuel reçete fatura ekinde Kuruma teslim edilmediği için reçete bedeli ödenmemiştir.  SGK Protokolü'nün 3.2 mddesine göre yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
22 Protonex 40 mg 28 tb. Adlı ilacındozu reflü ve peptik ülser teşhislerinde 2*1 olarak yazılmıştır. Kullanım talimatına göre reflü ve peptik ülserde kullanımı 1*1 olacağı için doz düzeltilerek kesinti yapılmıştır. Ancak ilacın kısa ürün bilgisi incelendiğinde bu dozun "hekim tarafından aksi belirtilmediği göz önüne alınacağı" belirtilmiştir. Bu nedenle 1*1 kullanım dozu öneri niteliğinde olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
23 SUT'un 4.2.15.D maddesine göre Xarelto 20 mg 28 tb raporuna non-valvuler atriyal fibrilasyonu olduğu, ekokardiyografi ile romatizmal kapak hastalığı veya ciddi mitral kapak hastalığı veya protez kapak hastalığı olmadığı ifadeleri ekletilemediği için  kesinti uygulanmıştır.  Ancak kesinti sonrasında hastanın romatizmal mitral kapak hastalığı olmadığı, non-valvuler fibrilasyonlu hasta ekletildiğinden yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
24 SUT'un Ek-2 Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde 11.03 medula tanı kodunun altındaki teşhislerde antiepileptik ilaçlarda endikasyon uyumu arandığı ve raporda yer alan şizoaktşf bozukluk teşhisinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 6 kutu Depakin chrono 500 mg kesilmişti. Ancak Depakin'in bipolar bozukluk tanısında endikasyonu olması ve şizoafektif bozukluğun şizofreni ile birlikte bipolar bozukluk tanısını içermesi nedeniyle yapılan kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
25 Reçete ekinde Micro-fine iğne ucu küpürleri bulunmamıştır. Protokol'ün 3.2.4. maddesi gereği yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
26 Başlangıç raporunda BASDAİ değeri 4,5 yazılmıştır. SUT'un 4.2.1.C.1.2 maddesine göre BASDAi değeri 5'in altında olduğu için 2 kutu Simponi 50 mg bedeli ödenmemişti. Ancak hastanın hekim tarafından onaylanmış BASDAİ formunda başlangıç değerinin 5,4 olması raporda sehven yazıldığının ifade edilmesi ve raporda da gereken düzeltmenin yapılması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
27 Lucentis 10 mg flakon dozu ayda 1*1 girilmesi gerekirken günde 1*1 girilmiştir. Dozun hatalı girilmesi nedeniyle ayda 2 kutu (sağ ve sol göz için birerk kutu) Lucentis 10 mg alınması gerekirken 4 kutu Lucentis 10 mg flk alınmıştır.  SUT'un 4.2.33.A.2 maddesine ve ilacın prospektüsüne göre ilacın birer ay arayla alınması gerekmektedir. Bu nedenle yapılan 2 kutu Lucentis 10 mg kesintisinin yerine olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara itiraz üst komisyonuna iletilmiştir.
28 Raporda BASDAİ değerinde 2 birimden az düzelme olduğı gerekçesiyle 8 kutu Remicade 100 mg bedeli ödenmemişti. Ancak hastanın doktoru tarafından onaylanmış BASDAİ formunda rapor tarihi ile uyumlu BASDAİ değerinin 3,4 olması, rapora sehven yanlış yazıldığının ifade edilmesi ve raporda gerekli düzeltmenin yapılması nedenleriyle kesinti iptal edilmiştir.
29 Raporun açıklamalar kısmında Betaferon dozu gün aşırı 8 miu iken tedavi şemasında günde 1*1 olarak belirtilmiştir. Betaferon'un kullanım tyalimatına bakıldığında dozunun gün aşırı 250 mikrogram olduğu görülmüştür. Bunun üzerine hastaya ulaşılmış kendisi ilacı gün aşırı kullandığını ifade etmiştir. Hastanın Betaferon ilacını raporun açıklamalar kısmındaki doza göre kullanmakta olduğu görüldüğünden  yapılan 1 kutu Betaferon 9,6 miu kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
30 Manuel reçete fatura ekinde Kuruma teslim edilmediği için reçete bedeli ödenmemiştir.  SGK Protokolü'nün 3.2 mddesine göre yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.


02 Haziran 2015     Okunma Sayısı : 9778