İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları (Güncellenmiştir)

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinde ulaşabilirsiniz. Ekim 2013 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 08.10.2013

NO KONU SONUÇ
1 T skoru değerleri uygun olmadığı için 3 kutu Fosavance 70 mg 4 tb. bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.17.A.4.c. maddesine göre patolojik kırığı olmayan hastalarda lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur boynu KMY ölçümünde T değerlerinden herhangi birinindeğeri uygun olmadığı için kesintinin yerinde olduuna karar verilmiştir. Hatırlatma: L1-4 ortalaması: L1+L2+L3+L4 değerlerinin toplanıp 4'e bölünmesi ile, L2-4 ortalaması: L2+L3+L4 değerlerinin toplanıp 3'e bölünmesi ile bulunur.
2 Hasta daha önce nüks tedavisi aldığı için, 1 kutu Copegus 200 mg 168 tb ve 4 kutu Pegasys hazır şırınga bedeli ödenmemiştir. SUT'un 4.2.13.C.3 maddesine göre hepatit C nüks tedavisi bir defaya mahsus olduğundan ve Medula Sisteminden hastanın raporları ve kullandığı ilaçlar incelendiğinde daha önce nüks tedavisi aldığı görüldüğünden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Eczacı, Medula Sistemi'nde hastanın 2012 yılından önceki ilaç alımlarını görememektedir. Bu nedenle kesintiye itiraz edilmiş ve dosya, Ankara SGK Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.
  21.10.2013
NO KONU SONUÇ
1 SUT'un 4.2.28.A maddesine göre hastanın LDL değeri e-rapora ekletilemediği için 4 kutu Colnar 10 mg 28 tb kesilmiştir. İlgili eczane itiraz dilekçesinde e-raporu çıkaran hastanenin LDL sonucunu e-rapora ekleyemediğini, ilgili hastane tarafından LDL bilgilerinin kendisine verildiği ifade edilmiştir. SSG tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında Duyuru (6) ve (7)'ye göre 6.12.2010 tarihinden itibaren e-raporlarda olması gereken bilgileri eksik olan (örneğin LDL, KMY değerleri gibi) reçetelerin kesinlikle karşılanmaması gerektiği belirtildiğinden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Kesintiye itiraz edilerek dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'a aktarılmıştır.
2 Hastanın günlük klalori ihtiyacı 2000 kcaldir. Ensure 2 cal 200 ml mamadan 120 kutu, Nutrivigor 220 ml mamadan 60 kutu verilmiştir. SUT'un 6.2.8.A.1 maddesine göre hastanın e-raporundaki günlük kalori ihitiyacı aşıldığı için yapılan 23 kutu Nutrivigor Muz aromalı 200 ml kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
3 SUT'un 4.2.1.C.3 romatoid artritte abatasept etken maddesinin methotreksat ile birlikte kullanılması gerektiği belirtildiği, ancak hastanın ilaçları incelendiğinde methotreksat kullanmadığı için 3 kutu Orancia 250 mg flk. kesilmişti. Hastanın e-raporları incelendiğinde reçete tarihinde geçerli ve methotreksat içeren raporu olduğu görülmüştür. Abatasept etken maddesini içeren e-raporunda, raporu çıkaran hekim tarafından hastanın methotreksat kullandığı raporun açıklamalar bölümüne yazılmış, ayrıca hastanın yazılı beyanı ile de methotreksat kullanmakta olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle kesintinin sistem üzerinden iptal edilerek ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
4 Levemir Flexpen'in günde 2 defa olarak kaydedilen dozu Medula Sistemi üzerinden günde 1 defa olarak düzeltildiğinde 1 kutu Levemir Flexpen bedeli ödenmemişti. Levemir'in prospektüsünde insülin detemir in uzun etkili insülin olduğu ve oral antidiyabetik ilaçla birlikte kullanıldığında günde 1 kez uygulanması gerektiği belirtildiğinden hastanın raporu ve ilaçları incelendiğinde oral antidiyabetik ilaç kullandığı görüldüğünden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Kesintiye itiraz edilerek dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.
  30.10.2013
NO KONU SONUÇ
1 SGK'nın Medula Sistemi ekranında hastanın daha önce 68 haftalık tedavi aldığı görüldüğünden ve SUT'a göre  bir hastanın bir nüks tedavisi alabileceğinden 1 kutu Incivo 375 mg 168 ftb bedeli ödenmemişti. Hastanın Medula Sistemindeki ilaçları ve raporları incelendiğinde; 68 haftalık pegile interferon ve ribavirin tedavisi aldığı, 26.11.2007 ve 10.07.2008 tarihli iki adet hepatit C raporu olduğu görülmüştür. Hastanın iki raporunun olduğu dönemde yürürlükte olan SUT'ta kronik hepatit C tedavisinin 12 ayı geçemeyeceği belirtilmiş, tedaviye cevap vermeyen ve/veya nüks hastalarda ise pegile interferonların kullanılabileceği ifade edilmiştir. Hastanın daha önce 12 ayı geçen hepatit C tedavisi olduğundan nüks tedavisini aldığı düşünülmektedir. Halen yürürlükte olan SUT'un 4.2.13.C.3 maddesine göre de hepatit C nüks tedavisi bir defaya mahsus olduğu için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Eczacının medula ekranında SGK ekranından farklı olarak geriye dönük ilaç bilgisinde belli bir tarihe kadar ilaç ve rapor bilgisi görülmektedir. Eczacı Medula ekranında nüks tedavisi bilgileri görmemiştir. Bu nedenle kesintiye itiraz edilerek SGK Ankara itiraz Üst Komisyonu'na başvurulmuştur.


01 Kasım 2013     Okunma Sayısı : 3631